پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

پایه های روابط اجتماعی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
پایه های روابط اجتماعی نوشته محمدرضا صادقی فروشانی
توضیحات

در کتاب پایه های روابط اجتماعی عده اي بسیاری بعد از آن که مبارزه در سمت برقراري آرمانهاي انساني در يك برهه از زمان شكست مي خورد، سرخورده مي شوند و تصور مي كنند هر جان باختني بخاطر مبارزه در راه پيروزي عقيده انسان بيهوده و عبث بوده. حتي پا فراتر گذاشته انديشه هاي انسان دوستانه را كه حاصل تجربيات تاريخي انسانهاست عبث وبيهوده مي پندارند. معيارهايي در چهارچوب زندگي مردم وجود دارد كه درستي آنها براي مردم محرز است. مثل نفي ستم به ضعفاء، زنان، كودكان و نفس استثمار و بهره كشي.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.