پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

معرفی کتاب ادبی

معرفی کتاب ادبی شامل عناوینی کتب از گنجینه ادبیات ایران و جهان است شامل بهترین کتاب های ادبی جهان

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

کارنامه اردشیر بابکان که رساله ی نیمه حماسی و یادگاری از روزگار ساسانی می باشد، کتابی است به زبان پهلوی راجع به سرگذشت داستانی اردشیر بابکان بنیاد گذار پادشاهی ساسانی که به مناسبت ، در ضمن آن از شاپور پسر اردشیر و هرمزد پسر شاپور نیز به اختصار سخن رفته است. این کتاب که تقریبا در حدود ششصد میلادی تدوین شده دارای 5600 کلمه پهلوی می باشد و بنا به برخی احتمالات ملخص کارنامه مفصل تری از اردشیر بابکان است که فعلا در دست نیست.

کارنامه اردشیر بابکان


 

 

کلمه کارنامه: کارنامه در لغت کار و هنر و صنعتی را گویند که کم کسی تواند کرد و به معنی جنگ نامه و تاریخ نیز آمده است و به اصطلاح کتابی است که در آن از کارهای برجسته و شگفت آور مردان بزرگ یا پهلوانان سترگ سخن رفته باشد.

کلمه کارنامک پهلوی در کتب دوره اسلامی بصور گوناگونی چون کارنامج و کرنامج معرب گردیده و به پادشاهان مختلف نسبت داده شده است.

کارنامه اردشیر بابکان که پس از یادگار زریران دومین داستان رزمی به زبان پهلوی است و به صورت سرگذشتی داستانی نگاشته شده تاثیر بسیاری در شاهنامه فردوسی و شاهنامه های پیش از آن داشته و مندرجات آن در آن کتاب ها داخل شده است چنانکه میدانیم در روزگار ساسانی و به ویژه در اواخر آن عصر تالیفات چندی در این زمینه پیدا شد که گذشته از یکی دو رساله جز نامی از آنها در کتب تواریخ نمانده است. از آنجاییکه در متن کارنامه اشاره به بازی شطرنج و نرد و خاقان ترک شده است میتوان حدس زد که گرد آوری کارنامه یا خلاصه ی آن در قرن ششم میلادی در زمان خسرو اول (انوشیروان) انجام گرفته باشد ولی از طرف دیگر ستایش پهلوانی و هنرنمائی و زیبائی جسمانی مکرر در آن آمده است ماخوذ از منابع بسیار قدیمی و از عادات زمان اشکانی یا اوائل ساسانی است. ولی پند و اندرزی که به اردشیر منسوب است باید از اختراعات دوره ی اخیر ساسانی باشد که عادت داشته اند احتیاجات خود را به صورت کلمات اخلاقی به اشخاصی معروف نسبت بدهند تا به این وسیله سرمشقی به معاصرین خود داده باشند.

از سوی دیگر سبک و انشای محکم و ساده و استادانه کارنامه خیلی قدیمی است و با سبک کتب پهلوی که پس از اسلام تالیف شده فرق دارد. از این قرار میتوان نتیجه گرفت کارنامه فعلی بی شک از ادبیات اصیل ساسانیان به شمار میرود و قطعا بعد از سقوط یزدگرد و یا دوره ی اسلامی تنظیم نشده است.

ممکن است کارنامه فعلی خلاصه و کوتاه شده کارنامه مفصل دیگری باشد که اصل آن بر اثر گذشت روزگار از میان رفته است. جمله اول کارنامه : ((به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته است )) و همچنین قسمت های اضافی شاهنامه این نظر را تایید میکند لذا میتوان حدس زد که تا زمان فردوسی همه کارنامه اصلی یا ترجمه عربی و یا پازند آن وجود داشته است. این موضوع از مقایسه مطالب تاریخی شاهنامه و کتاب های پهلوی مانند دینکرد، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، مادیکان چترنک بوندشهن و زند وهومن یسن به خوبی آشکار میگردد و مقایسه این رسالات و تواریخ اسلامی و شاهنامه که روایات آنها غالبا ماخوذ از کتب پهلوی است و اصل اکثر آنها از میان رفته است نظریه مزبور را به خوبی تایید می نمایند.

بخشی از نوشتار دکتر محمد جواد مشکور در مقدمه کتاب کارنامه اردشیر بابکان

Аdult black аmеriсan dаting onlinе: https:vrl.irsexygirls264567
1107

شاهنامه کتاب اول ایران، به ما می آموزد که چگونه باید زندگی کرد و چگونه باید مرد. او می تواند به یاری نسل سرگردان کنونی بیاید و روح مغرور و ملتهب او را مایه تنبه و تسکین باشد. سرمشقی که پهلوانان بزرگ شاهنامه به ما می دهند آن است که زندگی را دوست می دارند بی آنکه از مرگ بترسند. از عمر بهره می گیرند، بی آنکه بی اعتباری جهان را از یاد ببرند. کتاب حاضر آزمایشی است که باب بحث درباره شاهنامه را از نظر تحلیلی و تا حدی در دایره ادبیات تطبیقی می گشاید. زیبایی و ابهت کلام فردوسی و بلندی فکر او، حد نهایی توانایی بشر را در سخن گفتن می نماید.

 

زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه

 

 

شاهنامه شاید تنها کتابی در زبان فارسی است که نتوان خواند، بی آنکه اشک در دیده بگردد. اگر کتاب حاضر بتواند رغبت و کنجکاوی خواننده بخصوص جوانان را به آشنایی با شاهنامه بر انگیزد و آنان را با دنیای شگفت انگیز آن رو به رو کند به مقصود خود رسیده است.

بخشی از مقدمه کتاب زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه به خامه محمدعلی اسلامی ندوشن

کتاب زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، به خامه نویسنده توانا، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در زمینه معرفی شاهنامه به نسل جوان و کنکاش و پرتو افکنی بر زندگی هفت چهره نامی شاهنامه در دو جبهه اهورایی و اهریمنی می باشد. بر هر جوان ایرانی شایسته و بایسته است که شاهنامه پیرخرد را به خواند و از زندگی پر فراز و نشیب پهلوانان نامی ایرانشهر درس و الگو بگیرد تا در این برهه پر آشوب فکری، تا بتواند برای روح نا آرام و سرکش خود را مرهمی و التیابی یابد. این کتاب در معرفی ساده شاهنامه و ایجاد انگیزش در نسل جوان برای شناخت شاهنامه و میل به خواندن آن، کتابی مفید می باشد و خواندن آن را به دوستداران اندیشه و استوره و فرهنگ ایران، توصیه می کنیم.

نویسنده کتاب در بخش نخست با قلم توانای خویش به معرفی فردوسی بزرگ و چرایی نظم این کتاب توسط او و رابطه اش با سلطان محمود پرداخته است. در ادامه به واکاوی زندگی و احوالات پنج پهلوان نامی ایرانشهر و دو شخصیت در جبهه مخالف نیکی، پرداخته است. فریدون فرخ، سیاووش، فرود، جهان پهلوان رستم دستان، بهرام چوبینه و ضحاک ماردوش و پیران سپهسالار افراسیاب، شخصیت هایی هستند که در این کتاب بدانها پرداخته شده است و زندگی آنها در زیر ذره بین قرار داده شده است.

 

Аdult black аmеriсan dаting onlinе: https:vrl.irsexygirls264567
520

سیاست نامه یا سیرالملوک، اثر منثور خواجه نظام الملک پسر خواجه ابوالحسن علی ابن اسحاق است که در یکی از قرای طوس در سال 408 تولد یافته است. سیاست نامه در واقع مرام نامه ای در باب مملکت داری می باشد. استاد بزرگوار، زنده یاد عباس اقبال در مقدمه ای بر سیاست نامه چنین نگاشته است :

 

سیاست نامه

 

 

مولف اصلی این کتاب که آن را سیاست نامه و سیرالملوک و پنجاه فصل خواجه نظام الملک خوانده اند، خواجه ی بزرگ قوام الدین ابوعلی حسن بن علی بن اسحق است که نظام الملک لقب داشته و از یکشنبه 13 ذی الحجه 455 تا دهم رمضان 485 یعنی تا تاریخ قتل خود پیوسته در دستگاه الب ارسلان سلجوقی و پسرش سلطان ملکشاه به وزارت باقی بوده است. کتاب سیاست نامه یا سیرالملوک که نسخه اصلی آن نگاشته ی قلم آن وزیر شهیر است، کتابی است در سلاست انشاء و جزالت عبارت و روشنی مطلب و تنوع موضوع در میان کتب فارسی کم نظیر و در آن همچنانکه در خاتمه ی فصل اخیر آمده : هم پند است و هم حکمت و هم مثل و تفسیر قرآن و اخبار پیغمبر و قصص انبیاء و سیر و حکایات پادشاهان عادل؛ از گذشتگان خبر است و از ماندگان سمر است و با این همه درازی مختصر است و شایسته ی پادشاه دادگر است.

به قول مشهور، ملکشاه در اواخر سلطنت خویش از چند تن از وزراء خواست که در باب بهترین شیوه ی ملکرانی و تدبیر امور دینی و دنیائی کتابی تالیف کنند تا آن را دستور خود سازد، همه نوشتند و شاه از آن میان نوشته ی خواجه نظام الملک را پسندید و او را به اتمام و انتشار آن مامور ساخت.

نسخه ی حاضر بی شک نسخه ایست که پس از قتل خواجه مرتب شده و ظاهرا این کار در عهد دوم جانشین سلطان ملکشاه یعنی در زمان سلطان غیاث الدین ابوشجاع محمد بن ملکشاه (492 - 511) انجام یافته چه در فصل القاب صریحا از سلطان محمد و لقب او غیاث الدین سخن به میان می آید و کاتب نسخه او را به دعای : خلد الله ملکه یاد می کند.

خواجه نظام الملک در مدت بیست و نه سال و هفت ماه و کسری وزارت در زیر دست الب ارسلان و ملکشاه در اداره ی امور و فتح بلاد و سرکوبی مخالفین این دو پادشاه چنان کفایت و حسن تدبیر بخرج داد که دولتی وسیع از حلب گرفته تا کاشغر را تحت امر ایشان آورد و نشان آن دو سلطان را در شرق و غرب عالم معلوم آن زمان جاری و ساری کرد تا آنجا که باید قسمت عمده ی شهرت و پیشرفتی را که در کارها نصیب الب ارسلان و ملکشاه شده از برکت خردمندی و کاردانی خواجه دانست و اینکه امیر الشعرا معزی در مدح او گفته:

تو ان خجسته وزیری که از کفایت تو

کشید دولت سلجوق سر به علیین

تو آن ستوده مشیری که در فتوح و ظفر

شده است کلک تو با تیغ شهریار قرین

کتاب سیاست نامه را اول بار یکی از خاور شناسان فرانسوی در سال 1981 میلادی (1309 هجری) در پاریس به طبع رسانده و پس از آن در سال 1330 هجری در بمبئی چاپی سنگی از آن به عمل آمده و دفعه ی اخیر در 1310 شمسی در تهران چاپی جدید از آن شده است.

بخشی از مقدمه مصحح بزرگوار عباس اقبال بر کتاب سیاست نامه به سال 1320

 

 

 

Аdult black аmеriсan dаting onlinе: https:vrl.irsexygirls264567
798

قابوس نامه یکی از آثار بسیار ارجمند زبان فارسی اثر امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، از شاهزادگان خاندان زیاری است. این خانواده در قرن چهارم و پنجم هجری در شمال ایران بخصوص در گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان و رویان و قومس و ری و جبال حکمروایی داشته اند. امیر عنصرالمعالی - که دختر سلطان محمود غزنوی همسرش بوده - از او پسری به نام گیلانشاه داشته است و کتاب حاضر را در چهل و چهار باب برای پسر خود، گیلانشاه، نوشته و خواسته است بدین وسیله حاصل تجربیات خود را در اختیار فرزندش بگذارد و او را راهنمایی کند و مسائل مختلف زندگانی و هنرها و پیشه های گوناگون آن زمان را بدو بیاموزد.

 

قابوس نامه1

 

 

 

 

از خلال سطور کتاب، نویسنده ی آن را تا حدودی می توان شناخت؛ وی مردی است دوست داشتنی ، نجیب و دانشمند ، پخته ، پرورده ، خوش فکر و خوش بیان ، و صمیمی و مهربان. بهمان اندازه که وسعت معلومات او در رشته های گوناگون ،خواننده را به اعجاب می افگند ، صداقت و صراحت گفتارش در دل اثر می گذارد و نیز ژرف بینی ها و نکته سنجیهای خردمندانه ی وی و حکایات و روایات آموزنده ای که گاهی در بعضی ابواب بمناسبت می آورد همه خواندنی و آموختنی و بخاطر سپردنی است.فکر روشن ، نکته های عبرت آموز او و نثر شیوا و ساده و روان و موثر نویسنده چندان قابل ملاحظه و ستودنی است که در کنار آن ضعف او در کار شعر و شاعری از خاطر فراموش می شود. تنوع موضوع ابواب کتاب و فوائد فراوانی که از مطالعه ی آنها ، بخصوص از نظر تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، دینی ، علمی و ادبی آن عصر ، حاصل ، می گردد اهمیت کتاب را تا حدی بالا می برد که باید با شادروان ملک الشعرای بهار همداستان شد و آن را مجموعه ی تمدن اسلامی پیش از مغول نامید.

دلیل روشن ارزش معانی و لطف شیوه ی بیان قابوس نامه توجه و اقبالی است که در طی قرنها از طرف فارسی زبانان و فارسی خوانان نصیب این کتاب شده است چندان که سنائی غزنوی در حدیقه الحقیقه - که نظم آن را در سال 525 هجری بپایان رسانیده - حکایتی از قابوس نامه را عینا نظم کرده است و از آن پس محمد عوفی در جوامع الحکایات و لوامع الروایات، و قاضی احمد غفاری در نگارستان، و محمد حبله رودی در جامع التمثیل ، و فزونی استرابادی در کتاب بحیره ، و نظامی گنجوی در خسرو و شیرین ، و فرید الدین عطار نیشابوری در اسرار نامه ، الهی نامه و در منطق الطیر ، و افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمانی در کتاب عقد العلی للموقف الاعلی ، و بهاء الدین محمد کاتب معروف به ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان، و سعد الدین کافی در قصیده ی خود، و خسرو دهلوی در مثنوی مطلع الانوار ، و عبدالرحمان جامی در منظومه سلسله الدذهب و . . .

کتاب قابوس نامه بارها در ایران و خارج از ایران بطبع رسیده است

بخشی از مقدمه مصحح قابوس نامه، غلامحسین یوسفی

Аdult black аmеriсan dаting onlinе: https:vrl.irsexygirls264567
1870