خرید کتاب

پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

معرفی کتاب تاریخی

سعی داشتیم در این قفسه به معرفی کتاب های تاریخی ارزنده اعم از کتاب تاریخ ایران و کتابهای تاریخ جهان بپردازیم و شما مطابق قفسه های دیگر می توانید برای خرید کتاب تاریخی اینجا کلیک نمایید

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

کارنامه ی به دروغ جستاری در شناخت اسکندر مغانی از الکساندر مقدونی، عنوان اثری پژوهشی از زنده یاد پوران فرخزاد می باشد که توسط انتشارات علمی به چاپ رسیده است. این کتاب کنکاشی در استوره اسکندر و پرتو افکنی به چهره این شخصیت رازآلود استوره ای و در بیان تفاوت های آن با اسکندر مقدونی می باشد. گفته های پژوهشگران غربی درباره اسکندر بسیار شک برانگیز بوده است و تاکنون بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایران شخصیت معرفی شده اسکندر توسط غربی ها را غیرواقعی و دروغین معرفی کرده اند و گفته های روایت شده درباره زندگی و شرح جنگ های او را ناممکن نامیده اند. نویسنده در این کتاب در دنباله کار پژوهشگرانی که درباره زندگی اسکندر یا الکساندر بسیار با دیده تردید نگریسته بودند و اسکندر معرفی شده از سوی غربی ها را دروغی بزرگ نامیده بودند، به تفاوت میان یک چهره ایرانی و الکساندر مقدونی پرداخته است. کارنامه ی به دروغ، پژوهشی برای شناخت و بازیابی چهره ای از یاد رفته بنام: اسکندر مغانی و شرح این گفتار که چگونه این شخصیت با الکساندر مقدونی جابه جا شده است. کتاب شامل یک دیباچه و پیشگفتار و هفده فرگرد می باشد.

 

karnamhy bh drvgh

 

درباره ی ایران و تاریخ کهن و باستانی آن پژوهشگران ایرانشناس و باستان شناسان پژوهنده و سکه سازان و زیر خاکی جویان پرتوان و... به انگیزه های گوناگون و دیدگاههای دیگرگون چه سیاسی، چه دینی، چه میهنی و چه از سر رشکهای سرزمینی و فرآورده های زیرزمینی از دیرباز، با خواستهایی یک سویه، داستانهایی پیدا و ناپیدا و گمانهایی پر از شاید و باید و شگفت آور برای ما بسیار ساخته و پرداخته اند و سپس از روی مهر! همانها را پیش زمینه و گواهی برای نوشتارها، بررسیها و جستجوهای آینده ی خود، بنام دستمایه های راستین و پیشینه های پذیرفته شده در پژوهش بکار گرفته و از آن بهره برداری کرده اند. بدانسانکه خود نیزگاه به گمان افتاده اند که؛ نکند راست می گوئیم؟ و نیز برخی همچون، ما را سخت شگفت زده کرده اند که؛ اینان اینهمه داستان و افسانه را چگونه و برای چه بهم بافته اند که نمیشود راست را از دروغ باز شناخت. این پژوهشگران نامدار! گاه چنان چیزهایی را به زیور دفتر آراسته اند که گوئی همانروز درست همان جا بوده اند و سخنانی را که به نگارش کشیده اند خود به گوش خود شنیده و آنچه روی داده خود به چشم خویشتن دیده اند و هیچ گمانی بر آنچه رفته و گفته اند ندارند. بی پروا و بی هیچ دل نگرانی فرموده و نوشته اند و گفتار خود را نیز در پوشش و پرده ای از دوستی و بزرگواری چنان پیچیده اند که کسی از فریبشان آگاه نگردد. تا آنجا که هم میهنان زودباور و بی گناه ما نیز پس از چندی پذیرفتند و دل سپردند که اینان همه بزرگوار، روشن روان و دلسوزند و کوشا و میشود به اینهمه چیزها که آنها برای ما نگاشته و می گویند و می نویسند و پژوهش! می کنند چشم بسته دل بست و آنها را بر دیده ی فروتنانه ی خود نهاد و پذیرفت و به نونهالان و فرزندان میهن آموخت. و نیز پذیرفتند که اینها همه چیز را میدانند و این مائیم که چیزی نمیدانیم و بگفته ی برخی هم میهنان ساده دل سرمان نمیشود! پس بهتر است به کناری نشسته و بگذاریم دست کم این پژوهندگان راستین و این کارگزاران پرتوان جهانی، اینکار را برایمان به رایگان و بگونه ای خداپسندانه انجام دهند و خدای ناکرده شتاب کارشان گرفته نشود و شوخ چشمانه پیش خود گفتند: جائی که اینهمه کننده ی دانا برای کار هست، دیگر چه نیازی به ما ی نادان. این درست همان چیزی بود که آن بیگانگان و دایگان مهربانتر از مادر میخواستند و برای آن سالهای سال - کمی پیش و پس از جنگ نخستین جهانی - کوشش و برنامه ریزی کرده و در هزینه های هنگفت و سرسام آور در راهش ریخته و گروه بسیاری از دانشمند، پژوهشگر و ایرانشناس را در هر گوشه ای آماده ساخته و بنام ارمغان به جان فرهنگ و گذشته های دور ما انداخته بودند.

آنها همیشه کوشیده بودند که ما خودمان را نادان انگاشته و بپذیریم که هیچگاه از آغاز - آن آغازی که خودشان برایمان ساخته و پرداخته اند - چیزی نبوده، نیستیم و نمی توانیم باشیم و با اندوه بسیار این را تا اندازه ی چشمگیر هم، بگونه ای برجسته و روشن در میان آنانی که همیشه همه چیز را به آسانی پذیرفته و باز می پذیرند، جا انداخته و پذیرانده اند. شما یکبار ، تنها یکبار، رو در روی یک بیگانه به کشورش بد بگوئید ببینید چگونه برافروخته و خشمگین میشود و چه پاسخی به شما میدهدد. آنگاه خواهید دانست که برای ما چه رویداد سهمگینی پیش آمده است که نه تنها در گفتگوهای روزانه ی خویش بی پروا و نااگاهانه از خود بر میگوئیم که میگذاریم به سادگی دیگران نیز از ما بدگوئی کنند و خشمی که نداریم هیچ ککمان هم نمی گزد. زیرا در درون خود پذیرفته ایم که کوچک و خوار و ... هستیم و یادمان داده اند و برنامه ریزی کرده اند که؛ از همان روزگار باستان هم چیزی نبوده ایم و اگر دارند برایمان کاوش و بررسی میکنند، باید بسیار هم دلمان خوش باشد که این ابرمردان روزگار، به این خوبی گذشته ی ما را برایمان از زیر خروارها خاک و از درون برگهای پوستین و فرسوده ی گذشته، ویرایش و آوا نگاری شده! بیرون می آورند و پیش رویمان میگذارند.

 

کتاب کرونولوژی تالیف بهاء الدین پازارگاد است چاپ سال 45 که در مزایای این کتاب و موارد استفاده از آن باید گفت.این اولین تلریخ ایران است که بصورت کرنولوژیک یعنی به ترتیب تاریخ وقوع حوادث نوشته شده و زمان وقوع هر واقعه را با منتها سهولت به خواننده نشان میدهد.در این کرنولوژی با وجود اختصار سعی شده است هیچ یک از وقایع حساس و مهم تاریخی که بفرهنگ و تمدن ایرانی و روابط خارجی آن مربوط میشود از قلم نیفتد و آنچه که ارزش تاریخی دارد در آن گنجانده شده تا استفاده کنندگان از این کتاب را از مراجعه به کتابهای تاریخی مختلف بی نیاز سازد.نسبت به تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر و صنایع و مذهب در ادوار تاریخی ایران توجه مخصوص بعمل آمده و در مقدمه هر دوره خارج از متن کرنولوژی بطور فشرده از سیر تمدن و فرهنگ سخن گفته شده تا کتاب جامعتر و بیشتر سودمند باشد

معرفی کتاب کرونولوژی تاریخ ایران

جغرافیای هر دوره و هر سلسله نیز در مقدمه آن دوره امده است.سلسله حوادث تاریخی در این کرنولوژی سعی شده است که بیشتر با یکدیگر پیوستگی داشته باشد و اسباب و علل حوادث مختلف و تحولات نیز به اختصار بیان شده است تا خواننده بتواند برای خود از آنها استنباط منطقی و قضاوت تاریخی نماید و از این حیث مطالعه کتاب بخودی خود بمنرل ازمایشی سوشمند است که خواننده از میزان تفکر و استنباط و استدلال خود بعمل میاورد

تاریخ مشروطیت ایران و هم تاریخ تحولات بیست ساله اخیر بنحوی فشرده و در عین حال حامع و رسا دکر شده و با مقایسه با سایر حوادث مفصلتر بیان شده است

سیر روابط ایران با کشورهای خارجی در قرن اخیر بدقت ذکر شده و پیوستگی این روابط که بیشتر اسباب و علل حوادث ذاخلی ایران را تشکیل داده بخوبی مشهود است و از این حیث شاید بیش از کتاب های بزرگ و پر حجم خواننده را بمسائل ایران و سیر حوادث و روابط خارجی ایران در قرن اخیر اشنا میسازد

 

برای کسانی که به تاریخ علاقه مند هستند و دوست دارند به گذشته ها سفر کنند و خود را در صفحات تاریخ پیدا کنند، کتاب "داستان سینوهه" می تواند این سفر تاریخی را برایشان فراهم کند. وقتی هوای سفر خیالی داریم، بی اختیار به سمت مصر جاری میشویم. مهد تمدن باستان که اولین خط برای ثبت نوشته های خود اختراع کرد و از تاریخ مصر لوح های قدیمی بسیاری موجود است. از این لوحه ها برای نگارش کتاب "داستان سینوهه" استفاده شده است. نگارش این اثر توسط نمیکا والتاری نویسنده فنلاندی متولد 1908 صورت گرفت. این اثر به تاریخ مصر مربوط می شود و دوران فراعنه را مرور میکند و سینوهه نام پزشک برجسته دوران خود است که به عنوان پزشک مخصوص فرعون و دربار وارد کاخ پادشاهی میشود. در هردوره از زمان و در هر مکانی افراد عالم و پزشک ماهر می زیسته و سینوهه نیز یکی از این نمونه ها بوده است مانند زکریای رازی و ابن سینا در تاریخ ایران.

sinuhe

سینوهه نام شخصیت اصلی داستان است که در بچگی در رود نیل رها شده وتوسط زن وشوهری بزرگ می شود که سینوهه با علم بالایی که در زمینه پزشکی به دست می آورد، به مقام پزشک مخصوص فرعون نائل می شود. در داستان  به وضعیت مصر در زمان فراعنه کاملا اشاره شده که مردم چکونه بودند، اینکه علم در چه سطحی بود، مرگ چگونه بود، تفریحات مردم شامل چه مواردی بود، فرهنگ و طرز تفکر مردم آن دوران بیان شده است. از آن جمله می توان به نیای مردگان ، ثروت اندوزی مردم برای خریدن خانه در دنیای مردگان که در آ« سوی نیل بود، نحوه پوشش مردم، روابط تجاری بین شهرهای مختلف، عمل های جراحی سر و علم پزشکی آن زمان، پوشش مردم آن زمان که پوشاندن بدن در نظرشان بسیار بد بود، زنان با موهای تراشیده شده که مظهر زیبایی بودند و ... اشاره نمود. در این داستان به خوبی مومیایی کردن مردگان از اولین مرحله تا آخر کاملا توضیح داده شده و اینکه مردم برای به دست آوردن خانه در دنیای مردگان بسیار در تلاشند چرا که اعتقاد دارند که در آن دنیا زنده خواهند شد و باید صاحب خانه و مال و ثروت باشند و به همین علت همراه مردگان طلا و سکه و اسباب اولیه زندگی فراهم می کنند چرا که اعتقاد دارند بعد از مردن به سفری طولانی میروند و زنده می شوند و به آنها احتیاج خواهند داشت و فراهم کردن خانه در دنیای مردگان در آن سوی نیل برایشان از هر چیزی واجب تر است.سینوهه در برحه ای از دوران عمرش از دربار تبعید شد و به فقر و تنگدستی دچار شد و بعد از آنکه دوباره به زندگی قبلی بازگشت، دیدگاهش درباره زندگی و مرگ کاملا با گذشته فرق کرده بود. وی در خلال داستان نیز عاشق می شود و در داستان میخوانیم که چه اتفاق هایی برای سینوهه رخ میدهد. در داستان با خدایانی که مردم پرستش می کنند نیز آشنا می شویم و سینوهه نظرش را راجع به خدایاان گفته است. برای مطالعه تاریخ در قالب داستان مهیج کتاب داستان سینوهه بسیار مفید است. کتاب با سبک نگارش و البته ترجمه بسیار شیوای ذبیح اله منصوری در خواننده این انگیزه را بوجود می آورد که بعد از مطالعه اقدام به تحقیق بیشتری راجع به گذشته و تاریخ مصر باستان نماید. این کتاب جزء کتابهایی است که تقریبا در قفسه کتابخانه اکثر دوستداران کتاب به چشم میخورد و از معروف ترین آثار داستان های تاریخی است.

تاریخ جهانگشای به خامه عطاالملک جوینی از صاحب منصبان دربار هلاکو و پس از او، شرحی از دوران خوارزمشاهیان و حمله قوم مغول به فلات ایران و همچنین احوال اسماعیلیان می باشد. جدا از ارزش تاریخی، این کتاب به عنوان یک اثر ادبی بازمانده از آن دوران بسیار ارزشمند است. نویسنده درباب شهرها و وضعیت آنها توضیحات مفصل و جامعی داده است. عطاالملک جوینی در سال 623 هجری قمری در منطقه جوین خراسان زاده شد و به سال 682 از هجرت از دنیا رفت. خاندان جوینی از زمان عباسیان به عنوان صاحبان دیوان شناخته می شدند. نویسنده تاریخ جهانگشای همراه با هلاکو خان در جنگهایی مغول ها علیه شیعیان اسماعیلی حضور داشته و این رویدادها را از نزدیک لمس کرده و آنها را در تاریخ خویش ثبت و ضبط کرده است. ایشان همچنین سقوط بغداد و دستگاه خلافت را از به چشم دیده و در تاریخ خویش نگاشته است. در کل، تاریخ جهانگشای جوینی، علاوه بر ارزش ادبی، منبع اصلی تاریخ مغولان و خوارزمشاهیان می باشد. عطاالملک جوینی به پایتخت مغولان نیز سفری داشته و احوال و اخلاق سران این قوم را خوب میدانسته است.

 

تاریخ جهانگشای

 

نمونه ای از نثر تاریخ جهانگشای جوینی:

بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و ثنا معبودی راست که واجب الوجودست، مسجودی که وجود او واهب انوار عقل و جودست، آفریدگاری که اثبات وحدانیّت او در هر ذرّه از ذرّات مکوّنات موجودست،پروردگاری که باختلاف لغات و صفات شکر روایع بدایع صنایع او مقصودست، رزّاقی که از راه ربوبیّت بر مائده کرمش موحّد و ملحد یکسانست، خلّاقی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال قدرت او یک داستانست، عظیمی که بلبل خوش‌الحان و نغمت بذکر الوان نعمت او هزار دستانست، کریمی که یک قطره از بحار موهبت او باران مدرار نیسانست، غفّاری که نسیم لطفش مادّه بقاء هردوستار آمد، قهّاری که جلّاد عنفش تیغ آبدار تاتار گشت، ظاهری که عقول عقلا در عظمت کمال او حایرست. باطنی که اوهام و افهام ازکنه معرفت جلال او قاصرست، احدی که مقتصدان اودیه هدی و مقتبسان بادیه هوی را مطلوب اوست، صمدی که عاشقان حقیقت و فاسقان صورت‌ پرست را محبوب اوست، کفر و اسلام در رهش پویان وحده لا شریک له گویان و وفود درود آفرینش بر نور حدیقه آفرینش و نور حدقه اهل بینش خاتم انبیا محمّد مصطفی باد، درودی که از توی آن بوی اخلاص بمشامّ مشتاقان قدس رسد و از رایحه آن ملأ اعلی بر موافقت ساکنان روضه رضا نثار...

و در بخشی دیگر:

و به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوّار وگردش گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون ، مدارس درس مندرس و معالم علم منطمس گشته و طلبه ی آن در دست لگدکوب حوادث پای مال زمانه ی غدّار و روزگار مکّار شدند و به صنوف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار مُعَرَّض سیوف آبدار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند.

هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد   

زآن که اندر دل خاکند همه پر هنران

حنانیک رسم الحق والصدق قد عفا          

 و ان اساس المکرمات علی شفا

منینا به اعقاب قد اتخذو عمی             

لأعقابهم مشطا وللمشط منشفا