پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

معرفی کتاب تاریخی

 

 

 

کتاب تاریخ سیستان از نمونه های نثر معتبر قدیم به شمار می رود که از بعد تاریخی ارزش بسیاری دارد. در این کتاب به شخصیت ها و مکان هایی اشاره می رود که در دیگر کتب تاریخی پیدا نمی شود. این اثر مشتمل بر دو قسمت متمایز و جدا از هم می باشد که با دو سبک مختلف نوشته شده است و از همین رو عیان است که دو نویسنده در دو برهه ی مختلف آن را نوشته اند. قسمت نخست که بخش اصلی کتاب است تا حوادث سال 445 هجری را در بر می گیرد. قسمت دوم در ابتدای سده هشتم نوشته شده است و شرح حوادث تاریخی را تا سال 725 هجری بیان می دارد. قابل بیان است که نام نویسنده این اثر مشخص نیست.

 

noplmhzc

حبیب السیر عنوان اثری منثور تالیف غیاث الدین بن همام الدین، مورخ سرشناس سده دهم هجری و نوه ی میرخواند (صاحب کتاب روضه الصفا) می باشد. ایشان در برهه وزارت امیر علیشیر نوایی - وزیر سلطان حسین بایقرا - زندگی می کرده است و در سایه ی حمایت این وزیر ادب دوست بوده است. خواندمیر در ادامه ی کتاب روضه الصفا، کتاب حبیب السیر را تالیف کرد که در شرح وقایع و حوادث تاریخی تا زمان شاه اسماعیل صفوی می باشد. از دیگر آثار او، خلاصه الاخبار و خلاصه روضه الصفا را می توان نام برد.
خواندمیر به سال 941 هجری چشم از جهان فرو بست.

 

habib alsair

روضه الصفا فی سیره الانبیا و الملوک و الخلفاء ، عنوان اثری منثور تالیف محمدبن خاوند شاه بن محمود، معروف به میرخواند می باشد. میرخواند بیشتر عمر خویش را در هرات سپری کرد و مورد توجه امیر علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا قرار گرفته بود. پدر او اهل بخارا بود که بعدها به بلخ آمده بود. روضه الصفا در باب تاریخ عمومی گیتی از آغاز آفرینش آدم تا برهه حیات نویسنده می باشد. پس از فوت خواندمیر، دختر او ادامه ای بر این اثر نوشت و احوال زندگی سلطان زمان خویش - حسین بایقرا- بدان افزود. وفات میرخواند در سال 903 هجری در شهر هرات ثبت شده است.

 

300px NUR10057J1

تاریخ گزیده اثر حمدالله مستوفی در باب تاریخ بشر از بدایت آفرینش الی سده نگارش کتاب که سده هشتم هجری و سال 730 بوده است. تاریخ گزیده، نثری روان و پویان دارد و از برهه مغول ها، اطلاعات مفیدی به یادگار گذاشته است. تاریخ گزیده که تاریخی اجتماعی، سیاسی و در واقع تاریخی عمومی از آغاز خلقت تا زمان زندگی خالق کتاب می باشد، در شش باب نوشته شده است. ذکر پیامبران، ذکر پادشاهان پیش از اسلام، ذکر پیامبر و اصحاب، غزوات اسلام، ذکر شاهان پس از اسلام و بیان احوال سلاطین مغول و شرح وقایع آن دوران، ذکر مشایخ و علما و در پایان بابی در بیان احوال قزوین و تاریخ و جغرافیان آن شهر. ارزش تاریخی این اثر، بیشتر در ذکر و بیان احوال دوران مغول می باشد.

 

tarikhe gozideh