کتاب دکتر داتیس که انتشارات آن زاوش می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط حامد اسماعیلیون نوشته شده است.موضوع این اثر درمورد داتیس الماسی دندان پزشک بسیار جوانی می باشد که در ساسنگ حومه تهران مطبی باز نموده است . او سرگرم مریض های محلی سختی ها و بیماری هایشان و وضعیت مذهبی سیاسی شهر و علاقه اش با دختر جوانی به اسم رها است. دندان پزشکی که خیلی مطالعه و تحصیل کرده بود و همچنان هم عادت به اصطلاحات علمی داشته و واسه ی مریض هایش بسیار واژگان و کلمه قلمبه سلمبه ردیف می نماید.این اثر از نظر و دیدگاه من قشنگ و گیرا بود. پشت سره هم مطالعه نمودمش و از لحن نگاشتن را روان بودنش را حالت حقیقی بودنش را بسیار پسندیدم و از انجام دادن اصطلاحات پزشکی هم خیلی جالب بود.بخش های جالب اثر این بود که حرف مردم برایمان مهم است . دروغ می باشد هرکس می گوید مهم نمی باشد. تمامی ی این بانوان سخت گیر و بی انعطاف هستند. اگر قوانین را آنها می نگاشتند حسابمان پاک شده بود.در تمام وقت دروغ های بزرگ از حقایق بی ارزش بیرون می آید.این اثر را مطالعه کنید و لذت فراوان ببرید.

برگرفته از بست بوکز