کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط فریده چیچک اوغلو نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه فرهاد سخاانجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته درمورد باریش پسر بچه ی کوچکی است که مادرش زندانی شده و به این سبب به اجبار او هم داخل زندان پیش مادرش می باشد. او با زنی به نام اینجی بسیار نزدیک بوده که دیگر آزاد شده است.و الان باریش برای او نامه می نگارد و می فرستد. تمام اثر درمورد نامه های باریش می باشد. از زندان و از زندانی ها و زندان بان ها و زندانی ها تعریف می نماید.زندانیان دو دسته می باشند .یکی انسانهای عادی و افراد سیاسی که نظاره می کنیم و بخشی دیگر که خیلی روشن فکر و اهل تقسیم و کتاب و این جور مسائل می باشند.کتاب به صورتی دل نشین است و از مواردی که اشاره داشته صحبت بچه گانه و زاویه دید و نظر بچه نگاشته شده است.ولی در کل این اثر مورد علاقه من می باشد و دوستش داشتم.مطالعه نمایید و لذت ببرید .

برگرفته از بست بوکز