پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

درها و دیوارهای بزرگ چین

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادبیات

درها و دیوارهای بزرگ چین نوشته احمد شاملو
توضیحات

در يقين اگر بتوانیم بگويم كه نمي دانم علت اين ماجرا چيست خيال مي كنيد شكسته نفسي كرده ام... و به همين دليل مي كوشم تمام آن را به همان ترتيبي كه برايم اتفاق افتاد به ياد بياورم و بنويسم. شما كه آن را خوانديد تصميمي درباره اش مي گيريد آن را مي شكافيد و ازش براي خودتان چيزي درمي آوريد و به اين ترتيب است كه من اميدوارم بتوانم خودم هم حقيقتي از اين موضوع در هم پيچيده درك كنم. به اين ترتيب است كه من اميدوارم بتوانم خودم هم از كار خودم از ماجراي خود سر در بياورم...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.