پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مرآة البلدان

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب سفرنامه

کتاب مرآة البلدان اثر محمد حسن اعتماد السلطنه 4 جلدی (3 مجلد)
توضیحات

کتاب مرآة البلدان اثر محمد حسن اعتماد السلطنه

 

کتاب مرآة البلدان که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد حسن اعتماد السلطنه نوشته شده است.که انتشارات آن داخل تهران و م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ می باشد.با جلد گالینگور منتشر شده است. و با ت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ات‌ و ح‍واش‍ی‌ و ف‍ه‍ارس‌ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وائ‍ی‌ و م‍ی‍ره‍اش‍م‌ م‍ح‍دث صورت پذیرفته است‌.محمد حسن خان صنیع الدوله به دنیا آمده در بیست و یک شعبان هزار و دویست و پنجاه و نه هجری قمری مراغه مقابل با بیست و شش شهریور هزار و دویست و بیست و دو خورشیدی مرگ هجده شوال هزار و سیصد و سیزده هجری قمری تهران مقابل با چهارده فروردین هزار و دویست و هفتاد و پنج خورشیدی مشهور به اعتمادالسلطنه از رجال دربار زمانه ی قاجار و عهد ناصرالدین شاه و صاحب کتاب‌های زیاد بود.پدرش حاجی علیخان اعتمادالسلطنه حاجب‌الدوله دربار ناصری می بوده است. برخی از اجدادش همچنان عمدتا خدمتگذار دودمان قاجار است. او در مدرسه دارالفنون درس خوانده و زبان فرانسه را به خوبی دانسته و معلومات نظامی را همچنان در این مدرسه یادگرفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.