پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

ابزار رهبری

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
ابزار رهبری نوشته مکس لندزبرگ
توضیحات

در فصل هاي بسیار كوتاه كتاب ابزار رهبری شیوه هايي ارائه مي شوند كه مي توانند شما را براي رهبري يك گروه، يك مجموعه، يا يك سازمان كمك كنند. مي توانيد اين روش ها را در عمل ياد بگيريد و به كار بنديد. اين كتاب داراي چهارچوبي همچون ساير آثار(در آموزش و ايجاد انگيزه) است. هر فصل، به ويژه بر روش متمايزي در رهبري تمركز دارد، رهبري را به اختصار توصيف مي كند، و نشان مي دهد كه چگونه مي توان آن را به كار برد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.