پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

استخدام کارکنان

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
استخدام کارکنان نوشته لیندا هیل
توضیحات

نمونه جمع شده از کتاب استخدام کارکنان همراه مدیران راهحل های حرفه ای برای چالش هایی که مدیران هر روزه با آنها مواجه می شوند ارائه می دهد. هر کدام از این کتاب ها شامل مجموعه ای از مثال های واقعی نکات راهنماها و ابزارها و آزمون ها می باشد که به مدیران در شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت های کلیدی مدیریت کمک می کند. این کتاب ها راهنمای ساده و قابل فهم برای همه مخاطبان است و با توجه به اندازه ی کوچک آن استفاده از آن در هر زمان و مکانی امکان پذیر است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.