پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

استخدام کارکنان

خرید تلفنی
کد محصول : استخدام کارکنان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
استخدام کارکنان نوشته لیندا هیل
توضیحات

نمونه جمع شده از کتاب استخدام کارکنان همراه مدیران راهحل های حرفه ای برای چالش هایی که مدیران هر روزه با آنها مواجه می شوند ارائه می دهد. هر کدام از این کتاب ها شامل مجموعه ای از مثال های واقعی نکات راهنماها و ابزارها و آزمون ها می باشد که به مدیران در شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت های کلیدی مدیریت کمک می کند. این کتاب ها راهنمای ساده و قابل فهم برای همه مخاطبان است و با توجه به اندازه ی کوچک آن استفاده از آن در هر زمان و مکانی امکان پذیر است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.