پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

خط سیر رهبری در سازمان

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
خط سیر رهبری در سازمان نوشته رام چاران - استیفن دراتر - جیمز نوئل
توضیحات

در کتاب خط سیر رهبری در سازمان عرصه هاي تجارت، صنعت و خدمات در روزگار كنوني همان اندازه که براي توانمندي سرمايه فكري خود رقابت مي كنند كه براي سرمايه مالي. اين سرمايه فكري نزد همه كاركنان در همه سطوح سازمان موجود است، اما به رهبري پر توان نياز است تا بالنده و شكوفا شود. هنوز هستند سازمان هايي كه براي آماده سازي رهبران كنوني و آتي خود به روش ها و مفاهيم پرورشي كهنه روي مي آورند …#34; چه رسد به سازمان هايي كه براي اين منظور اساسا هيچ برنامه اي ندارد. هر دو دسته سازمان ياد شده چون با راهبندان هاي رهبري روبه رو مي شوند، با طي يك دور باطل به وارد كردن مديران از اين سو و آن سو مي پردازند و اين مديران وارداتي اگر از مهارت و دانش همتراز يا فراتر از كاركنان موجود برخوردار باشند به زمان طولاني نياز دارند تا ارزش هاي خاص آن سازمان را دريابند و به آن پايبندي نشان دهند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.