پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

راهنمای عملیاتی مدیریت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
راهنمای عملیاتی مدیریت نوشته مزدک عبائی - مجید فراهانی - دانیال قطره سامانی
توضیحات

کتاب راهنمای عملیاتی مدیریت با هدف داشتن ارایه راهکارهایی واسه ی به کارگیری استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور، پروژه ها (فارغ از ابعاد ، صنعت و نوع) تدوین شد ه است. مرجع اصلی تنظیم کتاب ویرایش پنجم از کتاب پیکره دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK ) بوده است و می‌تواند به عنوان مکمل آن نیز به کار گرفته شود. در این کتاب مفاهیم مدیریت پروژه تشریح نخواهند شد و صرفاً الگوها و چارچوب‌هایی برای به کارگیری راهنمای PMBOK ارایه می‌شود. به عبارت دیگر این کتاب روش آسانی را برای به کارگیری راهکارهای مناسب برای پروژه‌ها براساس راهنمای PMBOK ارائه می‌دهد. از آنجایی که یکی از ویژگی‌های پروژه‌ها منحصر به فرد بودن آنهاست، مدیران پروژه و تیم های مدیریت پروژه باید الگوها و چارچوب های ارایه شده در کتاب را برای برآوردن نیازهای هر پروژه متناسب سازی کنند. برخی از پروژه‌ها نیازمند اطلاعات بیشتری علاوه بر آنچه که در الگوها ارائه شده است هستند؛ برخی دیگر به اطلاعات کم تری نیاز دارند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.