پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

مبانی مدیریت نوین

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
مبانی مدیریت نوین نوشته داوود مولوی
توضیحات

در کتاب مبانی مدیریت نوین بحث مدیریت اسلامی به عنوان یک علم از سمت و برخی صاحبنظران مدیریت مورد ترديد قرار گرفته است. بطوریکه برخی اطلاق واژه علم را برای مدیریت اسلامی نامناسب می دانند حتی برخی پا را فراتر می گذارند و عنوان می کنند که چیزی به نام مدیریت اسلامی وجود ندارد و تکنیک ها و اصول مدیریت غربی تنها ابزار مورد استفاده سازمان و مدیران می باشد. حتی در یک جامعه اسلامی که داعيه حکومت اسلامی وجود دارد ، مسئولین و مدیران جهت اداره امت و سازمانهاي خود ناگزیر به استفاده از مکاتبات غربی مدیریت هستند. نويسندگان و صاحب نظراني كه در قلمرو مديريت اسلامي و ديدگاه‌‌هاي اسلام درمورد مديريت قلم زده‌اند هر يك به فراخور برداشت و ذهنيتهاي خود از اسلام ، قرآن کریم ، مباني اخلاقي و سيره پيامبر (ص) و معصومين (ع) به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تعاريف و يا توضيحاتي را ارايه داده‌اند كه نوعي مفهوم مديريت اسلامي از آن استفاده مي‌شود. با توجه به اين كه دامنه اين برداشتها و تعاریف (كه بيشتر بر محور ارزشها و مباني اخلاقي مكتب اسلام و سيره پيشوايان دين قرار داشته‌اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نيز متنوع است به چند تعریف از تعاریف ارايه شده در مورد مديريت اشاره مي‌شود ، لازم است اشاره شود که اسلام هم مدیریت را به شکل عام با رهبری و هدایت مترادف دانسته است ...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.