پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مدیریت عملکرد

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
مدیریت عملکرد نوشته رابرت باکال
توضیحات

در کتاب مدیریت عملکرد افزايش یافتن زیاد چشمگير بهره وري عامل ابتدايي رشد در دنياي تجارت امروزي است، ولي بايد بدانيم كه بهبود بهره وري به تنهايي رخ نمي دهد. براي اين بهبود به دانش، عمل و تعهد به عملكرد مناسب از جانب سرپرستان و مديران نياز است. اين كتاب فنوني ساده و هدف محور به مديران معرفي مي كند تا با بهره جستن از آنها بهره وري كاركنان را در محيط هاي كاري افزايش دهند. اين كتاب راهنما به بيان 24 راهبرد ارزشمند مي پردازد كه مي توانيد با به كار بستن آنها به عملكردي كه از كاركنان خودانتظار داريد برسيد. اين كتاب جامع و پويا به شما نشان مي دهد كه چگونه: • عملكرد كاركنان را مديريت كنيد • با كاركنان همكاري كنيد • علت را شناسايي كنيد • از موفقيت ها قدرداني كنيد • و...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.