پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مدیریت فرهنگ سازمان

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
مدیریت فرهنگ سازمان نوشته استانلی دیویس
توضیحات

كتاب مدیریت فرهنگ سازمان روش شناسي به خصوصی براي اعمال مديريت فرهنگ سازمان كه نتيجه تجربيات چند دهه كار علمي و تجربي مولف است، با ذكر مثالهايي زنده و كاربردي ارائه مي دهد. به نظر نگارنده، روش شناسي ارائه شده دراين كتاب، تدبيري سودمند براي شناخت باورهاي ناسازگار اجرايي و عملياتي و تغيير اين باورها در جهت توفيق باورهاي راهبردي(استراتژيك) است. در صورت عدم امكان تغيير بخشي از باورهاي عملياتي كه با باورهاي راهنما(استراتژيك) همسو نيست، تعديل باورهاي راهنما و دستيابي به يك توافق فرهنگي ضروري است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.