پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

pmbok در عمل

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
pmbok در عمل نوشته فرانک سالاری - هارولد کرزنر
توضیحات

رشته ي مديريت پروژه در واقع نمونه جمع شده ای از مهار تها، ابزارها، دانش، تكنيك ها، آموخته ها بينش ها و مشاهداتي است كه تقريباً از هر صنعت و حرفه اي به دست آمده است. ۱ مديران پروژه مهارت هاي مورد استفاده در ارتباطات 2، مديريت مالي 3، حل تعارض 4، مذاكره، برنامه ريزي،سازماندهي، هدايت 5 و بسياري چيزهاي ديگر را توسعه مي دهند . مبناي عظيمي از دانش در دسترس مديران پروژه است. به اين مبنا ي دانش، با عنوان پيكره ي دانشِ مديريت پروژه ارجاع داده مي شود. كتاب راهنماي پيكر هي دانش مديريت پروژه 6، چهارچوب و استانداردهاي لازم براي مديريت پروژه را فراهم ميسازد. ارزش واقعي كتاب راهنماي پيكر هي دانش مديريت پروژه، در اين است كه قطع نظر از مشخصات [پروژه]، رهنمودهايي در مورد نحو هي مديريت پروژه ها در اختيار شرك تها قرار م يدهد. اين كتاب به عنوان منبع اصليِ ايجاد متدولوژ يهاي مديريت پروژه نيز بسيار ارزشمند است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.