پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

دنیای دیگر

موجود
50,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه
کتاب دنیای دیگر اثر موریس مترلینگ
توضیحات

کتاب دنیای دیگر آخرین کتاب فلسفی موریس مترلینگ است.و بعد از این کتاب دیگر او چیزی ننوشت که جنبه فلسفی داشته باشد.مطالبی که در لین کتاب به نظر خواننده میرسد بیشتر شبیه به فرمولهای کلی میباشد.یعنی مترلینگ ده صفحه... بیست صفحه و بلکه سی صفحه مطلب را گاهی در دو سطر و سا سه سطر خلاصه کرده و به نظر خوانندگان میرساند.

بطوری که میتوان گفت که اگر مطالب این کتاب را منبسط میکردند و انرا باز مینمودند دها جلد کتاب را تشکیل می داد.

خود مترلینگ در مقدمه که برای این کتاب نوشته شرح میدهد که چگونه کتاب خود را بصورت موجز برشته تحریر در اورده و صفحات اینده بعد از این که مقدمه مترلینگ را خواندید مطلب بر شما اشکار خواهد شد.

بعد از این که کتاب دنیای دیگر منتشر شد.در بعضی از ممالک درصدد برامدند که از عنوان اخرین کتاب مترلینگ که دنیای دیگر یا صحنه ستارگان است استفاده کنند. و منتخباتی از اثار او را جمع اوری کردند و عنوان صحنه ستارگان را روی او گذاشتند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.