پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه

کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده
توضیحات

کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده 

 

کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ و توسط میرزا فتحعلی آخوندزاده نوشته شده است.

و با جلد شومیز منتشر شده است.میرزا فتحعلی آخوندزاده اولین هشدار دهنده انقلاب مشروطیت ایران بوده می باشد.نوشته های او در بیداری ملل ایران از خواب غفلت و نقشی متاثر از صور اسرافیل بوده است.

مقاله های فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده ویراستار حسین صدیق در برگیرنده ی مقدمه‌ای مبسوط در توضیحات تفکرات فلسفی آخوندزاده بوده است.

اندیشه های او متاثیر بسیاری بر مشروطه خواهان ایران گذاشت به صورت که میرزا ملکم خان خطاب به او اینگونه گفته است شما پدر بزرگ مرامی بزرک خواهند است.

ما همچنان مجاهدان ساده یی مه در روش مرام شما مبارزه خواهیم کرد.

میرزا نصرالله ملک المتکلمین آزادیخواه بسیار زیاد ایران که تحت تاثیر نوشته های انسانی آخوندزاده بوده است،در مکانی از ارزش میراث این ذهنیات والا تفکرات سخن گفته اند نوشته است. برای خرید کتاب مقالات فلسفی میرزا فتحعلی آخوندزاده با ما تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.