پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

رنگ در عکاسی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب عکاسی
رنگ در عکاسی نوشته هارالد مانته
توضیحات

کتاب رنگ در عکاسی نمونه جمع شده از باارزش از شناخت‏های پایه ای هنر عکاسی است که نیازهای اساسی دوستداران این رشته را فراهم کرده است. این کتاب مکمل کتاب دیگر این نویسنده با عنوان "ترکیب بندی در عکاسی" است و مولف در کتاب حاضر از نظریه یوهانس ایتن نقاش و نظریه پرداز هنر و کتاب وی "هنر رنگ"الهام گرفته است. آشنایی با جنبه های مختلف نظریه رنگ ها، تاثیرات روانی رنگ ها، کیفیت و گونه های مختلف توافق و تضاد رنگ ها از ویژگی های مهم کتاب حاضر است و مولف سعی نموده است مهم ترین رکن هنر عکاسی رنگی، یعنی قانون های مربوط به اصول ترکیب رنگ ها را برای خواننده تشریح نماید و به واسطه عکس های متنوعی که فراهم آورده است، سهولت بیشتری را برای درک بهتر کار ایجاد نماید. کتاب رنگ در عکاسی در پنج فصل با عناوین مشخصه رنگ های مختلف، تضادهای رنگ، توافق های رنگ ها، منبع های نور و ساخت تصویر و ترکیب رنگها به همراه اطلاعات فنی شامل واژگان فارسی- فرانسه و واژگان فرانسه فارسی نوشته شده است. در دوکتاب ترکیب بندی در عکاسی ورنگ در عکاسی که به وسیلهء یکی از پیروان مکتب باوهاس نگاشته شده، مولف کوشیده است نظریه های چند تن از استادان هنر سرای مزبور را که در خصوص هنر نقاشی ابراز شده اند برعکاسی انطباق دهد واین نکته در پیشگفتار هر دو کتاب تصریح شده است. در کتاب حاضر که به طور عمده از نظریه های یوهانس ایتن وبه خصوص ازکتاب هنر رنگ وی الهام گرفته شده است، خواننده نسبت به جنبه های مختلف نظریه ی رنگ ها شناخت پیدا می کند وبا تاثیرات روانی رنگها کیفیت وگونه های مختلف توافق وتضاد رنگها آشنا می شود. هارلد مانته در این کتاب کوشیده است مهمترین رکن هنری عکاسی رنگی، یعنی قانون مر بوط به اصول ترکیب رنگها را برای خواننده تشریح نماید وبه واسطه ی عکسهای گویایی که فراهم آمده سهولت بیشتری در این کار به وجود آورده است. چشم برای درک اینکه بتواند مرئی را بادقت درک کند، نیاز به تضاد ها دارد. از آنجا که دنیایی که ما را احاطه کرده رنگی است، غالب اوقات این تضادهای رنگها هستند که نگاه ما آنها را ضبط می کند. با عکاسی کردن موجودات و اشیایی که در برابرعدسی دوربین قرار می گیرند، فیلم رنگی تنها یک بازسازی رنگی را در کار نمی آورد. عکس رنگی در برابر عکس سیاه و سفید " ابزار" کاملا تازه ای است که شایسته است به صورت کاملا نویی به کار گرفته شود. هنگامی که عکسبرداری رنگی به عمل می آوریم، مایلیم تصویری تازه و متفاوت به دست آوریم. حال، رنگ نیازهای خود را دارد و باید نخستین دغدغه عکاس باشد. رنگ بعد تازه ای از آفرینش هنری را در عکاسی وارد کرده و عنصر تازه ای را برای آن به همراه آورده است که هنوز غالبا به صورت بسیار بدی به وسیله ی عکاسان هنری درک می شود : مقصود، مفهوم ترکیب رنگها است. بازی رنگها در تصویر مساله زیبایی شناختی دشواری است وما تنها در مقدمات آن هستیم. سهم هارلد مانته در این خصوص، سهمی اساسی است. اگر می خواهیم عکس رنگی دارای مفهومی چند باشد و به تصویر هایی تخت محدود نشود، اگر شکوفایی خویشتن برای عکاس باید چیزی غیر از کلمه ای بیهوده باشد، پس عکاس غیر حرفه ای باید اصول بنیادین ترکیب رنگها را بیاموزد. باشد که این کتاب برای وی قاعده ی کار گردد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.