پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

زمینه های فتو مونتاژ

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب عکاسی
زمینه های فتو مونتاژ نوشته عباس رحیمی
توضیحات

اولین فکر کردن درباره يك عكاسي معمولا” عبارتست از جستجوي موضوعي جالب كه بعد از يافتن به تركيب و كادر بندي آن ميپردازد . اما ، آماتور فتو مونتاژ كه از اين رسم و قاعده پا فراتر ميگذارد و سنت شكني ميكند خود موضوع خويش را به وجود ميآورد و بدان شكل مي بخشد . لازم است كه عناصر كمپوزيسيون را جمع آوري كند ، زيرا اوست كه بايد اين كمپوزيسيون را خلق كند . بدين منظور او بايد از قدرت تخيل بهره گيرد ، موضوعي را كه به فكرش رسيده است بپروراند و بارور كند و آنرا بر پا سازد . همين هاست كه جاذبة خاصي به اين روش و اسلوب مي بخشد . يكي ديگر از نكات جالب فتومونتاژ تنوع بي پايان امكانات آن است . پيش از آغاز مطلب بيفايده نخواهد بود اگر تعرريفي در مورد فتو مونتاژ به عمل آيد : تحت اين اصطلاح ، عناوين مختلفي را كه همگي صحيح اند اما با هم اختلاف دارند ميتوان جمع كرد . فتو مونتاژي كه مورد بحث ماست عبارتست از: جمع آوري عناصر مختلف و مجزا در يك تصوير به وسيلة يك روش عكاسي . بر حسب اين تعريف ، چند نوع فتومونتاژ امكان دارد كه يكايك به توضيح آنها خواهيم پرداخت . واضح است كه در اين مختصر ، چنين موضوع وسيعي را نميتوان بطور مفصل بيان كرد . از اينرو به توضيحاتي دربارة اساس آنها ، با مثال‌هايي چند اكتفا خواهد شد . قوة تخيل خوانندگان بقيه كار را برعهده خواهد گرفت و سهولت پيشرفت آنها را در اينراه فراهم خواهد ساخت . ساده ترين روش فتو مونتاژ عبارتست از بريدن قسمت هايي از دو يا چند عكس و چسباندن آنها در يك كمپوزيسيون جديد . گرچه اين طريقه در اساس ساده ترين راههاست ، اما اجراي آن مستلزم مهارت و مخصوصا” ظريف كاري است . مثال هايي كه ميتوان ذكر كرد بيشمار است و تخيل خوانندگان ميتواند تعداد بيشتري نيز بيافريند : اگر عكس يكنفر را كه سرپا ايستاده است از تصويري بريده و روي عكس ديگري كه در زير نور خورشيد از منظره‌يي گرفته شده است بچسبانيم ، شخصي را نشان خواهد داد كه ساية خود را از دست داده است . ساده ترين كارها بريدن كلة يكنفر و چسباندن سر شخص ديگر به جاي آن است . نظبر چنين تصاويري را در مجلات به وفور مشاهده كرده‌ايد . در اين نوع فتومونتاژ به خط برش دور عكس ها بايد دقت كرد و از هر رتوش در اينمورد بايد بهره گرفت . كمي رنگ سفيد ـ گوآش سفيد مخصوص رتوش ) براي سفيدي‌ها ، اندكي مركب چين براي سياهي‌ها ، مخلوطي از دودة سياه و گواش سفيد براي خاكستري‌ها و يك فرچة رتوش وسائل كار را تشكيل ميدهد . بكار بردن مدادهاي رتوش كه از گرانيت سفت ساخته ميشود نيز امكان دارد اما مشكل تر و دقيق تر است و تمرين و آموزدگي بيشتري لازم دارد . در هر حال با دقت و ظرافت زياد بايد كار كرد و هميشه كارهاي مونتاژ و رتوش را روي عكس بزرگتري انجام داد و سپس آنرا كوچك كرد . در انتخاب و برش تصاوير كمي تردستي و اندكي مهارت لازم است . مثلا” اگر بخواهيم سر حيواني را كه داراي يال هاي ظريف است بر روي تنة انساني قرار دهيم نبايد سر حيوان را از عكس جدا كرد زيرا با تمام دقتي كه به كار برده شود تارهاي يال را نميتوان باقيچي تعقيب كرد . برعكس تصوير انسان را كه داراي خطوط ساده‌تر است بايد بريد و زير سر حيوان قرار داد . اين موضوع ميتواند يك قاعدة عمومي شود ، بدينگونه كه : در يك مجموعة دكوپاژ هميشه قسمت هايي كه بريدن و جداكردن آنها ساده تر و راحت تر است بريده شود و بر روي تصوير تركيب شدني انتقال يابد ، نه بر عكس . يك فتو مونتاژ جالب بسيار ساده عبارت است از ايجاد برشي در يك تصوير به كمك تيغ ريش تراشي و خارج كردن تصويري ديگر از زير آن . مانند شخصي كه در پشت درخت مخفي شده و تنها سرش نمايان است . براي اين منظور ، از يكسو تصوير شخص مذكور را داريم و از سوي ديگر منظره‌يي كه درختي در پلان اول آن ديده ميشود . ابتدا آن شخص را دور تا دور بريده و از بقية عكس جدا ميكنيم ، سپس برشي در امتداد تنة درخت ايجاد كرده و سر شخص را از زير آن برش به بيرون ميلغزانيم و بدينگونه ، تا حدي كه لازم است ، ميتوانيم سر و تنه را از مخفي گاه خارج سازيم . يك نقطة چسب و چند دقيقه قرار دادن تصوير در زير كتابي سنگين آنرا كاملا” صاف و مسطح خواهد كرد ...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.