پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

صافی ها در عکاسی

خرید تلفنی
کد محصول : صافی ها در عکاسی
برگشت به مجموعه: کتاب عکاسی
صافی ها در عکاسی نوشته ژان لاموره
توضیحات

در کتاب صافی ها در عکاسی (معادل فارسی فیلتر) که به آن پالایه هم می گویند، در عکاسی ماده یا اسبابی است که بخشی از اشعة نور را جذب می کند و قسمت های دیگر آن را از خود عبور می دهد. قابلیت جذب صافی ها ممکن است برای نورهای دارای طول موج های مختلف متفاوت باشد (مانند صافی های رنگین) یا برای همه یکسان باشد (مانند صافی های خنثی). صافی هایی که در عکاسی به کار می روند شیشه های رنگین مخصوص این کارند. کتاب حاضر قصد دارد پس از یادآوری کوتاهی از مفاهیم کلی دربارة نور و قوانین فیزیکی آن، ادراک رنگ ها و اصل صافی ها، به صورت بندی صافی ها و متعلقات نورشناختي دوربین های عکاسی با تحلیل قلمروهای اصلی کاربردهای آنها بپردازد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.