پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

آناتومی قدرت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
آناتومی قدرت نوشته جان کنت گالبرایت
توضیحات

در کتاب آناتومی قدرت کمتر کلمه ای نظیر واژة قدرت هست که این تمام به کار رود و برای درک معنای آن نیاز به تأمل احساس نشود. اما براستی قدرت چیست و اجزا و انواع آن کدام‌اند؟ کتاب به مباحث زیر پرداخته است: قدرت کیفردهنده و پاداش دهنده، قدرت شرطی-کننده، منابع قدرت (شخصیت، مالکیت، و سازمان)، دیالکتیک قدرت، نیروهای محرک بزرگ قدرت (جهان پیش از سرمایه داری)، ظهور سرمایه داری، قدرت سرمایه داری پیشرفته، حرکت متقابل، عصر سازمان، سازمان و دولت، قدرت نظامی، قدرت دین و مطبوعات، و تمرکز و اشاعة قدرت. نویسندة آن نيز خود سال ها در آمریکا در هیئت قدرت بوده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.