پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

آنارشیسم سیاست شاعرانه

خرید تلفنی
کد محصول : آنارشیسم سیاست شاعرانه
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
آنارشیسم سیاست شاعرانه نوشته هربرت رید
توضیحات

در کتاب آنارشیسم سیاست شاعرانه خواهيم ديد كه كساني كه طرفدار اعمال قدرت هستند هميشه فرض مي گيرند كه قدرت نوعي انرژي انتزاعي و چيزي هم ارز انرژي در دنياي فيزيكي است . به اين ترتيب، آنان خواهان تفويض حق اعمال قدرت به شخص خاص يا هيئتي از اشخاص هستند، و تصور مي كنند كه اين صرفاً يك روش مؤثر، و شايد تنها روش مؤثر براي گرداندن كارهاست. ديدگاه خود من بسيار متفاوت است. من معتقدم كه قدرت وقتي در اشخاص انباشته مي شود نمي تواند انرژي انتزاعي باشد بلكه جرثوقه ي فساد است؛ و همواره به شر بيش از خير گرايش دارد؛ و روش ديگري براي دستيابي به خير و نيكي قطعاً وجود دارد و هميشه بايد به كاربرد قدرت ترجيح داده شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.