پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ارتباطات سیاسی در عمل

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
ارتباطات سیاسی در عمل نوشته دیوید ل. پالتز
توضیحات

کتاب ارتباطات سیاسی در عمل مشتمل بر چهارده مقاله درمورد ارتباط و جنبه های سیاسی آن و تأثیرگذاری کم و بیش نیرومند رسانه ها بر افکار عمومی و تصمیم گیری های دولتی است که در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول نظریه ها ، به مباحث نظری مرتبط با موضوع کتاب یعنی کلیات روش های اعمال قدرت رسانه های گروهی و روند تأثیر آن ها بر تصمیم گیری های دولتی پرداخته می پردازد و نقش رسانه ها را در چارچوب وسیع تر ساختارهای قدرت اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه بررسی می کند. بخش دوم گزارش های کشوری ، مجموعة مطالعاتی تحلیلی است دربارة نقش رسانه های همگانی در کشورهای مختلف. تأثیر اساسی رسانه ها برای کمک به ثبات سیاسی در نیجریه و مشکلات رسانه های روبه رشد در کشورهای بی ثبات و دچار تورم مانند پرو و فریب افکارعمومی مردم کرة جنوبی با استفاده از رسانه های گروهی با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشور ، در بخش دوم این اثر بررسی می شود. بخش سوم رویدادها ، نهادها ، جنبش های اجتماعی به پوشش خبری رسانه های گروهی از تحولات و وقایع جوامع مختلف و فعالیت نهادها و جنبش های اجتماعی می پردازد. رابطة بین رسانه های گروهی و جنبش های نوین اجتماعی و ارتباط بین رسانه های گروهی و پدیدة تروریسم و اثرگذاری پوشش تلویزیونی جلسات مجلسین انگلستان بر افکارعمومی از موضوعات بخش سوم است. بخش چهارم واکنش مخاطبان ، مخاطبان و واکنش آنان را نسبت به محتوای مطالب رسانه ای بررسی می کند. تأثیر منابع مختلف بر تلاش فعالان سیاسی و حزبی در کانادا برای کسب اخبار و اطلاعات سیاسی ، رسانه ها و نگرش های گوناگون به خشونت سیاسی در آفریقای جنوبی ، اخبار تلویزیونی و سیاسی سازی زنان و ارتباط افکارعمومی و ارتباطات سیاسی موضوعات مطرح شدة بخش پایانی است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.