پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

استبداد شرقی

خرید تلفنی
کد محصول : استبداد شرقی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
استبداد شرقی نوشته کارل آوگوست ویتفوگ
توضیحات

بررسی کردن تطبیقی قدرت تام, استبداد شرقي به معنی است كه امروزه ذهن بسیاری از روشنفكران شرقي را به خود مشغول كرده است، به طوري كه آنان در شرح سياست و حكومت كشورهاي غربي از همين مفهوم كمك مي گيرند. دولت خودكامهء شرقي داراي يك دين دولتي بوده و پادشاه مقام قدسي را با منصب دنيايي پيوند مي زده است. سرشت متمركز دولت خودكامهء شرقي وجود دين دولتي را اقتضا مي كرده است. موضوع اصلي كتاب مباني نظام توليد آسيايي و پايه هاي قدرت تام�'ه است.مستندات تجربي، كتاب حاصل حدود سي سال مطالعات همه جانبهء نويسنده در تاريخ تمدنهاي آسيايي،اينكار و ماياست. تكيه گاه نظري كتاب، آراء ماركس درباب مباني نظام آسيايي است كه نويسنده كوشيده است با برداشتي بر وفق مشرب اكونوميستي آنرا با مطالعات و يافته هاي تازهء باستان شناسي شرح و به حيطه هاي تازه اي بسط دهد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.