پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

اصول و مبانی جغرافیای سیاسی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
اصول و مبانی جغرافیای سیاسی اثر دره میرحیدر
توضیحات

جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است که تأثیرپذیری و‎ ‎تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر‎ ‎محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد. نقش ویژه جغرافیای سیاسی،‎ ‎سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای است. ژئوپلیتیک که به طور سنتی‎ ‎بر اساس اطلاعات، دیدگاه‌ها و تکنیک‌های جغرافیایی به مسائل سیاست خارجی کشورها‎ ‎می‌پردازد، یک نوع جغرافیای سیاسی کاربردی قلمداد می‌شود. جغرافیای‎ ‎سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‌دهد که به طور‎ ‎سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است. نظر به این که یک کشور در‎ ‎بطن مطالعات جغرافیای سیاسی جای دارد از پیوند سه عامل ملت، حکومت و سرزمین، کشور‎ ‎تشکیل می‌شود؛ بنابراین همه موضوعات مرتبط با این مفاهیم، مانند ریشه‌یابی مسائل‎ ‎قومی، جریانات مهاجرت، تحلیل قدرت سیاسی نواحی شهری، تحلیل فضایی قدرت سیاسی در سطح‎ ‎کشور، تقسیمات کشوری و رقابت‌های مکانی، دولت محلی، تمرکز و عدم تمرکز قدرت سیاسی ‎جغرافیای انتخابات، از جمله مسائل مرتبط با کشور هستند که امروزه در جغرافیای سیاسی‎ ‎مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند. اصول مبانی جغرافیای سیاسی: علمیست که رابطه بین جغرافیا واوضاع سیاسی را تحت بررسی قرار می دهد جغرافیای سیاسی : به رابطه دولت وسیاست می پردازد. وپدیده های بطور مشترگ هم جغرافیای سیاسی اند مانند مرزها ،تقسیمات اداری ،اداره سرزمینی موقعیت کشورها که درتحولات سیاسی کشورها نقش دارد مورد بررسی قرار میدهیم. ماهیت وقلمروها: منظور از آن است که جغرافیای سیاسی از چه چیز بحث می کند جغرافیای سیاسی موضوعات را مورد بحث پدید ه های خود قرار میدهد که بطور مشترگ رابطه بین سیاست وجغرافیا ویا برعکس تعریف می کند. پس قلمرو دانش صرفاٌ تاجای است که به حوزه مشترک این دو دانش مرتبط می گردد. دکتر دُر�'ه میرحیدر استاد و پژوهشگر برجسته�" رشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه تهران، عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران، عضو موسس انجمن جغرافیدانان ایران و از چهره‌های ماندگار در رشته�" جغرافیا است. او نویسنده چندین کتاب و ده‌ها مقاله در رشته جغرافیای سیاسی، و دریافت کننده جایزه‌های «کتاب سال» (۱۳۷۰) و «کتاب برگزیده دانشگاهی«(۱۳۸۰) است. وی همچنین در زمینه ترجمه کتاب‌های علمی به فارسی فعال است و در سال ۱۳۷۰ تقدیرنامه بهترین مترجم زن را از دانشگاه الزهرا دریافت کرد. وی نگارنده مقدمه و مشاور ایرانی کتاب IRAN چاپ موسسه نشنال جیاگرفیک است....

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.