پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

امپراتوری رو به مرگ

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
امپراتوری رو به مرگ نوشته فرانسیس شور
توضیحات

در کتاب امپراتوری رو به مرگ آمده است که از دهة 1970 چيرگي جهاني امپراتوري آمريكا در دورة پس از جنگ جهاني دوم، در خارج با مقاومت فزاينده و در خود آن كشور با تناقضاتي روبه‌رو شد. بررسي اين چيرگي، مقاومت و تناقضات، كانون توجه كتاب حاضر را كه توسط فرانسيس شور، استاد تاريخ دانشگاه ايالتي وِين در ايالات متحده نگاشته شده، تشكيل مي‌دهد. اين كتاب كه آميزه‌اي فراگير از رويكردهاي مختلف را پيش‌ روي خوانندگان مي‌گذارد تلاشي است براي روشن ساختن چند و چونِ برپايي طرح‌هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي امپرياليستي ايالات متحده و چالش‌هايي كه در پايان سدة بيستم و آغاز سدة بيست و يكم در برابر آنها قد علم كرده است. نويسنده كه خود از مخالفان امپرياليسم و سلطة جهاني آمريكاست براي تحليل بحران‌هاي ذاتي امپراتوري و درانداختن نگرشي كه تحقق‌بخش جهاني برخوردار از عدالت اجتماعي فزون‌تر باشد ديدگاه‌هاي پژوهندگان و كوشندگان را درهم آميخته است. اين نوشته تازه‌ترين بحث‌هاي انتقادي دربارة امپرياليسم آمريكا و جهاني‌سازي را در خود فراهم مي‌آورد تا روشن سازد چه روش‌ها و امكاناتي براي مقاومت جهاني در برابر آنها وجود دارد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.