پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

بررسی روابط سیاسی ایران

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
بررسی روابط سیاسی ایران نوشته حمیدرضا بداقی
توضیحات

در کتاب بررسی روابط سیاسی ایران با بررسي کردن سيات خارجي كشورها وروابط و مناسبات آنان با يكديگر از جمله مهمترين مباحث مطروحه در رشته روابط بين الملل است كه خود شاخه اي از خانواده گسترده علوم سياسي مي باشد. اگرچه دگرگوني هاي نظام بين الملل در دهه هاي اخير موجب تغيير شكل و نوع برخورد واحدهاي سياسي، با رويدادهاي جاري گرديده است، اما بي شك بدون در نظر گرفتن زمينه هاي تاريخي سياست خارجي يك كشور، رويدادهاي جاري آن نمي تواند از ارزش علمي چنداني برخوردار باشد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.