پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

درس های دیپلماسی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
درس های دیپلماسی نوشته جان بردی کیسلینگ
توضیحات

کتاب درس های دیپلماسی پنجمین کتاب از نمونه جمع شده از غرب شناسی انتشارات سروش، خاطرات شغلی جان بردی کیسلینگ از دوران بیست سالة فعالیتش در سمت دیپلمات وزارت امور خارجة امریکا در چند کشور خاورمیانه و خاور نزدیک است. فعالیت دیپلماتیک او با ارسال نامة استعفای 24 فوریه 2003 از سمت مشاور سیاسی سفارت امریکا در دولت بوش پسر خاتمه یافت. او به این اعتقاد رسید که امریکا علی رغم ادعاهایش مشروعیت و توان آن را ندارد که رهایی بخش همة مردم جهان باشد. او متوجه شده است که دولت از تروریسم همچون ابزار سیاست داخلی استفاده می کند و با گرایش های روزافزون حاکم بر اقدامات برون مرزی، بیش از پیش از آرمان های آزادی خواهانة مورد ادعای متفکران خود دور می شود. نویسنده با اشاره به نقش امریکا در بازه های زمانی مختلف، به ویژه در واپسین دوران مأموریت خودش در مقام مشاور سیاسی سفارت امریکا در آتن، نکات ارزشمند و تأمل برانگیزی از پشت پردة صحنه های مهم جهان در اختیار خوانندگان قرار می دهد؛ زیرا در زمان یورش امریکا به عراق، یونان رئیس دوره ای اتحادیة اروپا و مرکز توجه ایالات متحده بود. شرح کیسلینگ از موارد مشخص در دیپلماسی امریکا در منطقة خاورمیانه همراه با تحلیل ها و مباحث نظری او در لابلای اطلاعات اجمالا واقعی، می تواند فضای فکری دستگاه دیپلماسی امروز امریکا را تا حد زیادی نشان دهد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.