پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

دموکراتیزاسیون در ایران

خرید تلفنی
کد محصول : دموکراتیزاسیون در ایران
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
دموکراتیزاسیون در ایران نوشته علی ساعی
توضیحات

در كتاب دموکراتیزاسیون در ایران يكي از مهم ترين رویدادها و وقايع زندگي سياسي ايرانيان ، يعني واقعه دموكراتيزاسيون تحليل شده است . به استناد شواهد موجود ايرانيان در طي يك قرن اخير همواره طالب ارزش هاي سياسي جديد ، مثل آزادي ، مشاركت سياسي ، برابري مدني ، محدود سازي اختيارات حاكمان به قواعد اساسي بوده اند . اين ارزش ها را بر حسب شرايط ساختاري و زمينه هاي اجتماعي خاص ، درقالب چهار واقعه دموكراتيك در عرصه زندگي سياسي بازتوليد كرده اند .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.