پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

دموکراتیزاسیون در ایران

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
دموکراتیزاسیون در ایران نوشته علی ساعی
توضیحات

در كتاب دموکراتیزاسیون در ایران يكي از مهم ترين رویدادها و وقايع زندگي سياسي ايرانيان ، يعني واقعه دموكراتيزاسيون تحليل شده است . به استناد شواهد موجود ايرانيان در طي يك قرن اخير همواره طالب ارزش هاي سياسي جديد ، مثل آزادي ، مشاركت سياسي ، برابري مدني ، محدود سازي اختيارات حاكمان به قواعد اساسي بوده اند . اين ارزش ها را بر حسب شرايط ساختاري و زمينه هاي اجتماعي خاص ، درقالب چهار واقعه دموكراتيك در عرصه زندگي سياسي بازتوليد كرده اند .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.