پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

دولت دینی دین دولتی

موجود
60,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
کتاب دولت دینی دین دولتی اثر محمد قوچانی
توضیحات

کتاب دولت دینی دین دولتی گزیده ای از گفتگوهای محمد قوچانی با اهالی سیاست است که به تناوب در نشریات سالهای 1377 و 1378 به چاپ رسیده است. از میان پنج گفتگوی این کتاب دو گفتگو با حسن یوسفی اشکوری صورت گرفته است که صبغه تئوریک دارد و به حضئر سیاسی و اجتماعی دین می پردازد. گفتگو با عباس عبدی و امیر محببیان کمابیش از یک جنس است چه هر دو به محاجه ای منتقدانه در باب جناحهایی که ان را نمایندگی می کنند فراخوان شده اند و سرانجام میزگرد واپسین صفحات کتاب از زبان سه چهره متفاوت مجید محمدی.عمادالدین باقی و فریبرز رئیس دانا به ارزیابی ماهیت ولقعه دوم خرداد می پردازد

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.