پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

دولت های فرومانده

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
دولت های فرومانده نوشته نوام چامسکی
توضیحات

«دولت تجاوزگر » مستبد، ستمگر يا ديكتاتور هم از جهتي"فرومانده" به شمار مي آيد، دست كم براساس معيارهاي حقوق بين الملل مدرن امروز.» گفته ي دانيل ترر منطقي است. «آلمان نازي» و «شوروي استالينيستي» براساس هيچ معياري ضعيف نبودند، اما در تاريخ، به تمام و كمال، شايسته ي عنوان دولتهاي فرومانده اند. مي توان گفت شاخصه ي دولت هاي فرومانده، درماندگي در فراهم آوردن امنيت براي مردم خود، تضمين حقوق در وطن و خارج از آن يا حفظ نهادهاي دموكراتيك كارآمد(نه صرفا قراردادي) است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.