پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روابط نظامی ایران و فرانسه

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
روابط نظامی ایران و فرانسه نوشته کاوه بیات - مریم حبیبی
توضیحات

کتاب روابط نظامی ایران و فرانسه مناسبات نظامي ايران و فرانسه را در فاصله دو جنگ اول و دوم جهاني، به دو موضوع عمده و در كنار آن دو، به چند موضوع پراكنده ديگر مي توان تقسيم كرد. دو موضوع عمده مورد نظر عبارت اند از اعزام گروهي از افسران ايراني به مدارس نظامي فرانسه در سالهاي نخست دهه 1300 شمسي كه مقارن بود با مراحل اوليه تشكيل يك نيروي نظامي متحدالشكل در ايران، و آنگاه دعوت از گروهي از افسران فرانسوي براي حضور در مدارس نظامي ايران و آموزش افسران ايراني در اواسط دهه بعد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.