پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روندهای جدید بین المللی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
روندهای جدید بین المللی نوشته محمد جواد ظریف - مصطفی زهرانی
توضیحات

در کتاب روندهای جدید بین المللی و روابط بين المللي از زمان فروپاشي اتحاد شوروي دوران گذر از نظام دوقطبي به الگوي نو را طی مي كند و مشخصه بارز آن رقابت شديد بازيگران جهاني براي شكل دهي نظم نوين در جهت منافع و ديدگاههاي خويش است. نظريه پردازي هاي موجود در اين مقوله نيز متأثر از همين واقعيت است و حتي گاه در جهت پيشبرد ديدگاه و منافع ويژه اي مطرح شده اند و لذا تعارض اين نظريه ها امري بديهي و ناشي از تفاوت برداشت، ديدگاه ها و منافع است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.