پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی نوشته معاونت پژوهش و تولید علم
توضیحات

در کتاب رویکردهای نو در مطالعات اطلاعاتی ذات پنهان كار اطلاعات ٬ كمبود داشتن منابع اصلي ٬ دسترسي محدود به داده ها و اطلاعات ٬ محدوديت هايي را براي دانشجويان و پژوهش گران ايجاد كرده است. اما جنبه نويدبخش آن پيشينه پژوهشي و امكان بهره مندي از رويكردهاي رشته اي و روش شناسانه ساير رشته هاي هم پيوند اطلاعات مانند علوم سياسي ٬ روابط بين الملل ٬ روان شناسي و جامعه شناسي است. اگرچه اطلاعات به تعبيري ميان رشته اي تلقي مي گردد ٬ اما آنچه مهم است هويت بخشي به مطالعات اطلاعاتي به عنوان رشته مستقل دانشگاهي و تبيين مباني نظري ٬ روش شناسي و در نهايت ٬ بهره برداري امنيتي از آن مي باشد. كتاب پيش رو ٬ حاصل تدوين و گردآوري مجموعه مقالات با موضوع رويكردهاي نو در مطالعات اطلاعاتي است. در اين مجموعه ٬ پيشينه و ساختار ادبيات اطلاعاتي ٬ نظريات ٬ منابع و روش هاي مطالعات اطلاعاتي ٬ ظرفيت سازي در مطالعات اطلاعاتي و تحول برنامه مطالعات اطلاعاتي در دانشگاه ها مورد بررسي قرار گرفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.