پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

زبان گفتمان و سیاست خارجی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
زبان گفتمان و سیاست خارجی نوشته مجید ادیب زاده
توضیحات

ديالكتيك بازنمايي ازغرب در دنیای نمادين ايراني, كتاب بسیار جالب«زبان، گفتمان و سياست خارجي» نوشته ای در حوزه ي مطالعات فرهنگي است. اين اثر تاريخ و سياست ايران مدرن را در پرتو زبان و كاربردهاي گفتماني آن در جهان فرهنگي ايران معاصر كندوكاو مي كند. در واقع، اين اثر يك هستي شناسي از پديده ي ظريف و ناملموس زبان و امر گفتماني است و در آن زبان به عنوان يك امر سياسي در نظر گرفته شده است. اين كتاب به خواننده نشان مي دهد كه زبان و امر گفتماني چگونه با سياست ايران معاصر گره خورده است. به علاوه، از طريق تبارشناسي شيوه هاي بازنمايي تصوير غرب در لابه لاي جهان نمادين متن ها و گفتمان هاي ايراني نيم قرن اخير، اين واقعيت را نشان مي دهد كه گفتمان سياست خارجي ايران ريشه هاي عميقي در اين جهان نمادين دارد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.