پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

عقل سلیم

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
عقل سلیم نوشته تام پین
توضیحات

۱- در مورد منشا و طرح حكومت ۲- در باب سلطنت و جانشيني موروثي ۳- تفكراتي درباره وضعيت فعلي امور امريكا ۴ - در باب توانايي هاي فعلي امريكا ۵- پاسخ پين به هم كيشان خود ۶- زمينه انقلاب ۱۷۷۶ امريكا ۷ - زندگي تام پين ۸ - برهان عقل سليم ۹ - راديكاليسم بورژوازي - ايدئولوژي تام پين

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.