پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

قرن زیاده روی ها

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
قرن زیاده روی ها نوشته پاتریس توشار بوسکه - اردشیر خدادادیان
توضیحات

بخش اول - تداوم ها فصل اول : يك قرن بحران و تحولات اقتصادي - اقتصاد جهاني از سال 1870 فصل دوم : تولد ، اوج و بحران تجدد ( مدرنيته ) -ابعاد فرهنگي 1990 -1880 فصل سوم - بنياد گرايي و تجدد ( مدرنيته ) - اديان از سال 1850 به بعد قسمت دوم - امور بين المللي فصل چهارم : عصر سيستم ها - روابط بين المللي 1914-1850 فصل پنجم - جنگ جهاني ، جنگ تمام عيار- جنگ جهاني اول و آثارآن فصل ششم -عظمت و انقراض سيستم ورساي - روابط بين المللي در اروپا 1933-1919 فصل هفتم - سالهاي تيره - فاشيسم و ديكتاتوري در دوران بين دو جنگ و...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.