پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مدل های سوسیالیسم مشارکتی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
مدل های سوسیالیسم مشارکتی نوشته پت دوین - دیوید کوتز - ال کمپیل
توضیحات

در كتاب مدل های سوسیالیسم مشارکتی الگوهايي را واسه پي ريزي عملي سوسياليسم در جهان آينده ارائه مي كند و نكات مثبت و منفي کوشش هايي كه پيش از اين براي استقرار سوسياليسم در كشورهاي مختلف از جمله اتحاد جماهير شوروي و مدل هاي برنامه ريزي متمركز، سوسياليسم بازار و... را بررسي كرده و راه كاري عملي را براي پياده كردن سوسياليسمي نوين در آينده پيش نهاد مي كند. در كتاب حاضر 7 مدل اقتصادي - اجتماعي سوسياليسم مشاركتي پيش نهاد شده است و در پايان هر مقاله، دو نقد از ديگر نويسندگان اين كتاب نسبت به آن مدل و پس از آن جواب ارائه كننده ي آن مدل به نقدها آورده شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.