پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

مقالات دهمین و یازدهمین همایش بین المللی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
مقالات دهمین و یازدهمین همایش بین المللی نوشته قاسم ملکی
توضیحات

فصل اول - منابع خزر و امنيت جهاني انرژي همكاري هاي ج.ا.ا در آسياي مركزي و قفقاز و منطقه خزر« اولويت ها ، بايدها و نبايدها » / مهدي صفري گسترش و همكاري منطقه اي در زمينه انرژي درياي خزر / جان گارور و... فصل دوم -ژئوپلتيك و ژئواكونوميك انرژي و باز هم ژئوپلتيك و انرژي در درياي خزر/ عباس ملكي همكاري هند و آسياي مركزي در زمينه انرژي : مشكلات و چشم اندازها / راما كانت دويودي و... فصل سوم - انتقال انرژي و امنيت منطقه اي منابع انرژي محور عمده رقابت و همكاري در آسياي مركزي ، خزر و قفقاز/ مهدي سنايي امنيت در درياي خزر : چشم انداز ايجاد سيستم امنيت / دينارا كالي يوا و... فصل چهارم -مبادلات انرژي الكتريكي نقش ايران در مبادلات الكتريكي منطقه / رضا امراللهي توسعه سيستم انرژي در چارچوب مالكيت دولتي و تجاري و... فصل پنجم -انرژي و همكاري هاي منطقه اي جغرافياي توليد ، انتقال و مصرف انرژي / فرهاد درخشان توليد ، صدور و مصرف انرژي از نظر جغرافيايي / غفور رسول اف و... فصل ششم - سامانه هاي انرژي سياست خارجي آمريكا و مسئله انرژي در مناطق شمالي ايران / سيد محمد كاظم سجاد پور بازي بزرگ جديد : به نفع چه كسي ؟ منابع استراتژيك در آسياي مركزي و افغانستان / آرماندو گلر

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.