پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

ملت دولت و نظام جهانی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
ملت دولت و نظام جهانی نوشته والتر سی. اپللو - استفان جی. روستو
توضیحات

« کتاب ملت - دولت و نظام جهاني» اولین نوشته تئوريك جامعي است كه به زبان فارسي ترجمه شده است . به گونه اي كه خواننده با مطالعه كتاب با انبوهي از انديشه ها و ايده هاي گوناگون در رابطه با ساختار بنيادين ملت - دولت آشنا خواهد شد. نويسندگان به تفصيل به پيدايش دولت مدرن و نظام جهاني ملت - دولت ها مي پردازند. در كتاب حاضر، ريشه هاي پيدايش دولت مدرن از عصر باستان تا به امروز مورد بحث قرار گرفته است. ,"نويسندگان در كتاب حاضر، كوشيده‌اند با روشي تركيبي- استفاده از تاريخ و نظرية‌ سازه‌محوري «كانستراكتيويسم»- نحوة پيدايش دولت مطلقه در اروپا از شكل امپراتوري روم تا دولت‌هاي قرون وسطايي و سپس اشكال اولية دولت مدرن را بررسي كرده و ادامة آن را تا امروز در كانون تحليل خود قرار دهند. همچنين نقش رويه‌هاي حكومتي، تحولات تكنولوژيك، اقتصاد سياسي، زبان و فرهنگ در پيدايش اشكال خاص دولت از گذشته تاكنون، بررسي شده است. ضمن آن كه، چالش‌هاي دروني و جهاني اين شكل جديد دولت و امكان دگرگوني‌هاي آتي آن نيز پيش‌بيني شده است. در اين مسير، اين مطالعه در كشورهاي: آمريكا، انگليس و فرانسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است."

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.