پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

چپ و راست

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
چپ و راست نوشته نور برتو بابیو
توضیحات

اهميت دادن به تفكيك سياسي و كاربرد بسیار فراوان آن واسه آموختن و تحليل در حوزه سياست. چپ و راست مشخصه هاي اساسي عمل سياسي هستند ... كتاب چپ و راست, براي نخستین بار در سال 1994به هنگام روي كار آمدن حكومت كوتاه مدت برلوسكوني در ايتاليا به چاپ رسيد . پارادوكسي كه نويسنده به آن اشاره مي‌كند, اين است كه اگرچه تمايز چپ و راست به نحو فزاينده در ايتاليا به چالش كشيده مي‌شود, ولي صحنه پارلمان ايتاليا از حاكميت طيفي از احزاب مركزگرا به يك نظام قطب‌بندي شده در حال تغيير است . بابيو در اين كتاب به اين موضوع اشاره مي‌كند : در حوزه سياسي, طبيعي است كه گروه‌هاي سياسي با احساس واژه‌هاي چپ و راست را به كار مي‌برند و عليه يك ديگر بهتان مي‌زنند و از عملكرد خود با ستايش بحث مي‌كنند ...نتيجه كوشش نيروهاي مركزگرا, جدا كردن چپ و راست و پلوراليزه ساختن محيط سياسي است . كساني كه از حقوق شهروندي دفاع مي‌كنند و عموما ميانه طيف سياسي قرار دارند و در صدد كاهش تندروهاي جناح‌هاي مقابل هستند .هر چه وجود اين نيروها شفاف‌تر و فراواني‌شان بيشتر شود, جامعه بيشتر به سوي عدم قطب‌بندي شدن و تندروي نيروهاي سياسي پيش مي‌رود...چپ معتقد است كه جامعه مبتني بر بازار محدوديت‌هايي دارد و متعهد به بسط دموكراسي در حوزه‌هاي مختلف زندگي است و راست‌ها با نابرابري راحت‌تر برخورد مي‌كنند و در اين مسئله ترديد دارند كه حكومت بتواند يا بايد آن را محدود كند و نابرابري را ناشي از ذات طبيعت مي‌دانند .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.