پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب بازیها

خرید تلفنی
کد محصول : کتاب بازیها
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب
کتاب بازیها اثر اریک برن
توضیحات

مشاهده دقيق فعاليت هاي اجتماعي في البداهه، كه بيشترين اثر را در انواع خاصي از گروه هاي روان درماني داشته، چنين آشكار مي كند كه گهگاه حالات و ديدگاه ها و لحن صدا و كلمات و ساير جنبه هاي رفتار مردم تغييرات قابل توجهي پيدا مي كند. اين تغييرات رفتاري اغلب با تغييرات احساسي همراه است. در هر فرد، مجموعه اي از الگوهاي رفتاري خاص معرف يك حالت رواني اوست، حال آن كه همين فرد در حالت رواني متفاوتي الگوي رفتاري ديگري بروز مي دهد كه غالبا متناقض با قبلي است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.