پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

تاریخ مختصر ایران تا انقراص ساسانیان

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب
کتاب تاریخ مختصر ایران تا انقراص ساسانیان اثر حسن پیرنیا
توضیحات

این کتاب که بسیار کم یاب است تحت دو عنوان یکی کتاب ایران قدیم یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان که تالیف مشیرالدوله سابق یا همان حسن پیرنیا در سال هزار و سیصد و هشت در چاپخانه مجلس است و در صفحه اول کتاب این چنین راجع به این کتاب و نشرش نوشته: برحسب تقاضاس وزارت جلیله معارف برای مدارس متوسطه تالیف شده و مطابق ان دستور رسمی دوره اول مدارس مزبوره   بتصدیق شورای عالی معارف رسیده باختیار وزارت معارف گذارده میشود چون عده صفحات کتاب می بایست با عده ساعاتی که برای تدریس تاریخ ایران قدیم معین شده متناسب باشد گذشته از ذکر مدارک که جایش ذیل صفحات است.بعضی مطالب هم که شرح متن بوده در مواردی پایین صفحات جای گرفته هر چند معلوم است که محصلین برای فرا گرفتن آنچه که در ذیل صفحات است الزامی ندارند ولی اگر نظری به این قسمت از کتاب هم بیفکنند بی فایده نخواهد بود چه ممکن است از این راه مطالب را بهتر درک کنند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.