پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

علم در اسلام

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادیان

علم در اسلام نوشته احمد آرام
توضیحات

علوم اسلامی داخل کتاب علم در اسلام ٬ به طوری در نظر گرفته شده است که دانشهای وابسته به تحقیق در کیهان را شامل شوند. این علوم زمینه وسیعی از فعالیت های عقلی را از مطالعه در گیاهان تا جبر فرا می گیرند که در مدتی بیش از هزار سال ٬ نژادهای گوناگونی از افراد بشر ساکن بر کمربندی از زمین که از اسپانیا و مراکش تا آسیای خاوری ممتد است ٬ درباره آن کار و پژوهش کرده اند. به سبب خصوصیت دینی این علوم ٬ چشم انداز و مفهوم آنها محدودیتی را که با دانشهایی به همین نام در جهان معاصر همراه است ندارد ... چشم انداز این کتاب ٬ همان چشم انداز سنت اسلامی است. چنان در نظر بوده است که علوم اسلامی بدان صورت برای خواننده آشکار شوند که کسانی که در داخل جهان اسلامی زیسته و پرورش یافته و از دنیا رفته و به آن تعلق داشته اند ٬ و آنان که اکنون نیز از دل و جان به این جهان تعلق دارند به آن علوم نظر می کرده اند و اکنون نیز به همان گونه نظر می کنند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.