پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

آئینه آئین مزده یسنی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادیان

کتاب آئینه آئین مزده یسنی اثر کیخسرو شاهرخ
توضیحات

کتاب آئینه آئین مزده یسنی اثر کیخسرو شاهرخ

 فروغ پیدایش زرتشت بزرگترین نمودار فر و شکوه ایران باستان است که برای همیشه مایه سربلندی ایرانیان می باشد زیرا این و خشور آریایی نخستین پیام آور آسمانی است که نزدیک به شش هزار پانصد سال پیش از مسیح در آذربایجان ایران و از میان ایرانیان برخاسته و آیین پهناور و سودمندی آورده است که دانشمندان بزرگ جهان آنرا به نیکی ستوده و بهترین راه ستایش و مایه پیشرفت و خوشبختی دانسته اند.
هر اندازه آیین زرتشت را با بزرگی بستاییم و آنرا سرچشمه فرهنگ و دانش بخوانیم راه گزاف نرفته و تنها از روی مهر میهن پرستی سخن نگفته ایم بلکه چکیده گفتار دانشمندان بزرگ گیتی را مانند افلاطون و ارستو و فیساغورس و دیگران میگوییم و مینویسیم که هریک از آنان در این باره سخنان فزون گفته و نوشته اند.
افسوس ایت آیین بلند باستانی در گردش روزگار چند بار دچار آسیبهای بسیار سخت بد اندیشان و بیداد گران گردید و با این گیر و دارها و توانها پیکر نخستین خود را از دست داد و دیر بازی از شکوه پیشین باز ماند.
نخستین گزند از اسکندر گجسته بود که دستور داد کاخ با شکوه تخت جمشید را اتش زدند و بزرگترین نامه خانه ایران در آن کاخ بود و در این آتش سوزی از میان رفت و بدین روش بسیاری از نامه ها و نوشته هایب ایران کهن نابود شد.

 

خرید کتاب آئینه آئین مزده یسنی

دومین آسیب که از گزند اسکندر سخت تر و دلخراش تر است تاخت و تاز گروه تازیان و ستم و بیداد آنان است که سوز و گداز آن هرگز از دلهای پاک ایرنیان خاموش و فراموش نمی شود.
این گروه مانند دیوو و دد بکشور ما ریختند بسیاری از ایرانیان را کشتند انچه بدست آوردند تاراج کردند.
زنان و دختران را به بردگی بردند و در بازار مدینه بفروش رساندند و با ستمهای دیگر درباره ایرانیان روا داشتند که یادآوری آنها هر ایرانی پاک نهاد را میسوزاند و بگریه میاندازد.

تازیان این همه بیدادگریها را درباره ایرانیان بسنده ندیدند با آیین و روش و فرهنگ و دانش ایران نیز دشمنی کردند.نامه ها و نوشته ها را بدست اوردند و سوزاندند و یا به اب انداختند.
با این روش نکوهیده بسیاری از پیشینه های دینی و فرهنگی و بنیاد نامه نژآدی ایرانیان را از میان بردند.

زرتشت و زمان پیدایش او بیداد اسکندر و تازیان درباره ایران.سوزاندن و نابود کردن مامه ها و نوشته ها باز ماندن آئین زرتشت از شکوه دیرین خود بررسی خاورشناسان در کیش مزدیسنی گردآورهای شادروان کیخسرو شاهرخ در بررسی در آئینه آئین مزیسنی و افزودن یادداشتها توسط سرگرد اورنگ بر آن است تا یادآور تاریخی شود که از یاد رفته است این کتاب درسال هزار و سیصد و سی و هفت به سرمایه افلاتون شاهرخ در چاپ آفتا به چاپ رسید.

 

خرید کتاب آئینه آئین مزده یسنی اثر کیخسرو شاهرخ با یادداشتهای سرگرد اورنگ چاپ اول 1337

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.