پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

آراء و نظریه ها در اطلاعات

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
آراء و نظریه ها در اطلاعات نوشته علی علیخانی
توضیحات

در آراء و نظریه هااطلاعات و پژوهش هاي اطلاعاتي به سبب مهمترين خصوصیت هستي شناختي آن، يعني پنهانکاري با دشواري هاي بيشتري در راه نظريه پردازي روبرو مي باشد. عدم امکان پژوهش هاي اطلاعاتي و دسترسي به داده هاي اطلاعاتي و فقدان ادبيات اطلاعاتي مفيد و به قدر کافي، کار را براي نظريه پردازان و انديشمندان مستقل دشوار مي سازد. توسعه نظريه پردازي در مطالعات اطلاعاتي نيز مهمترين عامل در تكامل و استقلال نسبي اين رشته مطالعاتي می باشد. درواقع فقدان نظريه و نظريه پردازي در اطلاعات يكي از عوامل عقب ماندگي اين رشته به شمار مي آيد و توسعه اين رشته مستلزم نظريه پردازي است. شايد بتوان بهترين عنوان را براي مطالعات اطلاعاتي به عنوان يک موضوع علمي همانگونه که گفته شده است چنين بيان کرد: هستي شناسي مستقل روش شناسي وابسته نظريه پردازي ضعيف.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.