پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

آرایش

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
آرایش نوشته جوزف هنسن - ایولین رید - ماری آلیس واترز
توضیحات

صحبت و گفتگو کردن زنده و پرشور درمورد رابطه لوازم آرايش و مد با بهره كشي از زنان و سوالاتي مثل اينكه حضور زنان در اجتماع در رابطه با مناسبات ميان سيستم سرمايه داري و ستم بر زنان چه مي گويد "معيارهاي زيبايي در جامعه سرمايه داري چگونه تعيين ميگردد؟ چرا كارفرمايان، رسانه هاي گروهي، و... از رده ي پايين تا بالا، از "راز و رمز زنانه" هواداري ميكنند و نقش زنان را در مسووليت هاي خانوادگي محدود ميسازند؟ چگونه پيوستن زنان به نروي كار، ديد آنها را درباره خود و توان خود دگرگون ساخته است؟ و چگونه اين پديده در نگرش مردان درباره زنان تاثيرگذار بوده است؟ و همه اين ها در رابطه با مناسبت ميان سيستم سرمايه داري و ستم ب زنان چه ميگويند؟ اين ها برخي از پرسشهاي به ميان آمده در گفتگويي زنده و پرشور درباره ي رابطه ي بازار لوازم آرايش و مد با بهره كشي از زنان است."

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.