پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

اتحادیه های کارگری

خرید تلفنی
کد محصول : اتحادیه های کارگری
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
اتحادیه های کارگری نوشته کارل مارکس - فردریک انگلس
توضیحات

نوشته های جمع آوری شده در کتاب اتحادیه های کارگری به نیم قرن بین سال های ۱۸۴۴ تا ۱۸۹۴ مربوط می شود ؛ منبع آنها نه فقط آثار اصلی مارکس و انگلس بلکه نامه نگاری ها ٬ سخنرانی ها و مقاله های مندرج در نشریات ٬‌ مصاحبه ها ٬ دست نوشته های منتشر نشده و اسناد انجمن بین المللی کارگران (انترناسیونال اول) از جمله صورت جلسات شورای عمومی آن است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.