پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

در کتاب اطلاعات آشکار و پایان پنهان کاری فن آوري به طور مثال ويژگي بارز قرن بيست و يکم بر تمام شئون زندگي بشر و به طور خاص بر فعاليت ها و نظام هاي اطلاعاتي سايه افکنده است. تراشه سليکوني، فشرده سازي ديجيتالي، به کارگيري وسايل شنود با قابليت عبور از ديوار، دوربين هاي داراي برد بسيار و... شرايطي را فراهم مي سازند تا ويکي پديا به طور اجتناب ناپذيري به ويکي ليکس تبديل شود. در اوايل قرن جديد، فن آوري با موتورهاي پرقدرتي چون اينترنت و رسانه هاي ديگر به حوزه اطلاعات ورود کرده و به مانند يک سونامي، جزاير اسرارآميز سازمان هاي اطلاعاتي را درنورديده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.